Workumer El

Workum had vroeger, tot ongeveer halverwege de 16e eeuw, een bloeiende Laken- en Linnenindustrie. Zo ook een maat om te meten en wel de EL (gelijk aan 70,9 cm). Franeker en Staveren voerden ook een EL, resp. 69.7 en 71.53 cm. De EL werd verdeeld in halven en kwarten en duimen (2,46cm). De Workumer EL was niet op te delen en kwam op 28,4 duim uit. De naam EL komt van de onderarm, later werd met de gehele arm gemeten, denk maar aan de stofkoopman op de markt.

In 1504 was Albrecht van Saksen heer en meester in Friesland. Hij vond dat al die verschillende maten, gewichten en munten voor veel onduidelijkheid zorgden. Hij stelde één munt in voor geheel Friesland, natuurlijk wel met zijn beeltenis erop. Maar ook de maten en gewichten moesten er aan geloven. De EL van Workum werd de Friese ELK, verplicht in geheel Friesland. Zo ook de Bolswarder Loop (graanmaat) en de Leeuwarder Ommekan (1,9 liter).

In 1775 werd de Workumer EL – de Friese EL – vervangen door de Hollandse EL (68,8 cm). En in 1820 werd de meter verplicht gesteld.

De EL is geplaatst op de muur van het stadhuis, zodat iedereen zijn ellemaat kon ijken.

———-

De Workumer EL wordt sinds 1979 uitgereikt aan een persoon die zich gedurende langere tijd op verschillende vlakken belangeloos verdienstelijk heeft gemaakt voor Workum. De Workumer EL wordt alleen op voordracht uitgereikt. Het Bestuur van Plaatselijk Belang bepaalt of de voorgedragen persoon aan de gestelde voorwaarden voldoet. De onderscheiding kan gedurende het hele jaar worden uitgereikt.

Waterland van Friesland

Waterland van Friesland