Praktische info

AVG

In verband met het AVG (Algmene Verordening Gegevenbescherming) die per 25 mei is ingegaan het volgende: Bij activiteiten in Workum worden foto’s gemaakt door fotografen. Dit valt bij ons onder de noemer journalistiek. Mocht het onverhoopt gebeuren, dat een foto op workum.nl wordt gepubliceerd die u niet toestaat, wendt u zich dan tot info@workum.nl en de desbetreffende foto wordt verwijderd. Als u een fotograaf ziet, die bezig is foto’s te maken en u wilt niet dat u of uw kind gefotografeerd wordt, wendt u zich dan tot de fotograaf.