Museum Warkums Erfskip

VANUIT DE WAAG, BELEEF JE WORKUM!

Museum Warkums Erfskip is in 2016/2017 van onder tot boven compleet vernieuwd en is een museum geworden dat past bij de eisen en wensen van deze tijd. Het nieuwe museumconcept ‘Vanuit de Waag, beleef je Workum’ is prachtig vormgegeven met behulp van maquettes, verhalen en multimedia. Het museum is hiermee het startpunt geworden om zoveel mogelijk highlights van de prachtige stad Workum te gaan ontdekken en bewonderen!

Kofschipper Huijte Fookles
Op de zolder van De Waag kunt u luisteren naar de spannende verhalen van de kofschipper uit de 18e eeuw: Huijte Fookles. In december 1777 is Huijte in een storm op het Franse strand bij Soulac terecht gekomen. In een brief van zijn reder krijgt hij het advies om de vracht eruit te halen en het schip te slopen. Deze brief is een aantal jaren geleden bij toeval teruggevonden in London, in The National Archives. In het KRO programma “brieven boven water” is hier aandacht aan geschonken.

In deze permanente tentoonstelling kunt u, terwijl u naar het levensverhaal luistert, naar de voorwerpen en afbeeldingen kijken. Vooral kinderen vinden het reuze spannend om deze opstelling op de zolder te bezoeken!

Waterland van Friesland

Waterland van Friesland