Monnik Uffing

Het is dankzij de monnik Uffing dat de stad Workum gedateerd kan worden.

Als jongeman was hij erg geboeid door de monniken van het St. Odulphusklooster in Hemelum. Het was in de tiende eeuw dat hij hier intrad en leerde lezen en schrijven. MerkLater laat hij zich onder de naam Uffing van Workum inschrijven in het klooster te Werden (bij Essen), gesticht door de Friese apostel Liudger. Daarmee is duidelijk dat Workum al vanaf de tiende eeuw bestaat.

In opdracht van de stad Workum in 1997 gemaakt door
Sofie Hupkens.

Waterland van Friesland

Waterland van Friesland