Verzetsmonument Workum

Vorm en materiaal
Het verzetsmonument in Workum (gemeente Súdwest-Fryslân) bestaat uit drie abstracte beelden van witte natuursteen. Ieder beeld is op een voetstuk geplaatst. Op het voetstuk in het midden is een plaquette aangebracht.

Tekst
De tekst op de plaquette luidt:

‘VANUIT DE ONDERDRUKKING
JE DURVEN TE VERZETTEN
DE VRIJHEID TEGEMOET
TER NAGEDACHTENIS AAN DE WORKUMER VERZETSTRIJDERS’.

Symboliek
De drie beelden symboliseren drie stadia van het bevrijdingsproces, te weten ‘Onderdrukking’, ‘Verzet’ en ‘Vrijheid’. De verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog hebben dit proces ook doorlopen: vanuit de onderdrukking durfden zij zich te verzetten, de vrijheid tegemoet. Het verzet staat centraal en vormt het midden tussen de toestand van onderdrukking en de toestand van vrijheid. Kunstenares Ruth Vulto Gaube heeft bewust gekozen voor een abstracte vormgeving om duidelijk te maken, dat het bij het uitwerken van dit thema niet alleen om een individueel lot binnen een bepaalde tijdperiode gaat, maar om wezenlijke principes die altijd en overal geldig zijn. Door de concreetheid achterwege te laten heeft de beeldengroep een universeel karakter.

Waterland van Friesland

Waterland van Friesland