Workum van vroeger en nu

Afbeelding van "Info Workum van vroeger en nu"

Info Workum van vroeger en nu

Op 10 maart 2010 is, op initiatief van Henk Gorter, de rubriek ‘Workum van Vroeger en ‘Nu’ in de workumer krant FRISO gelanceerd.

Afbeelding van "Súd 148"

Súd 148

Een bericht uit 1950. “Naar ons van betrouwbare zijde ter ore kwam, bestaat de bakkerij van de heer De Vries a.s. zondag 60 jaar. We […]

Afbeelding van "Súd 147"

Súd 147

Foto 1984 – Tot haar overlijden op  3 februari 1944 woonde hier Romkje van der Zee.Haar inwonende zuster Akke overleed  5 dagen later.Dan werd op […]

Afbeelding van "Súd 145"

Súd 145

Foto 1944 – Sjoerd Sierk Hobma was timmerman, later lid fa. S.S. Hobma & Zn., handel in bouwmaterialen en betonwerken te Workum. Hij overleed op […]

Afbeelding van "Súd 139"

Súd 139

Rinze Koch , motorschipper, woonde hier tot 16 juni 1959.Daarna komt op 10 mei 1960 Johannes Bakker uit it Heidenskip hier wonen.Op 7 december 1959 […]

Afbeelding van "Súd 138"

Súd 138

Johannes Koopen woont op dit adres en verhuist dan naar Súd 118. Zijn plaats wordt op 7 mei 1958 tot 9 februari 1966 ingenomen door de […]

Afbeelding van "Súd 137"

Súd 137

Tjipke Bouwman woonde hier van 12 april 1947 tot zijn overlijden op 27 oktober 1963. Zijn vrouw woonde hier nog tot 1 mei 1965. Tjipke Bouwman […]

Afbeelding van "Súd 136"

Súd 136

Foto 1944 – Een aantal personen hebben hier gewoond vanaf 1 november 1939. Taeke Bouma van 1 november 1939 tot 1 december 1945. Op 13 […]

Afbeelding van "Súd 130"

Súd 130

Omstreeks 1910 – Jacob Zoethout woonde hier van 22 oktober 1945 en verhuisde op 19 september 1957 naar Dokkum. Hij werkte bij drukkerij Gaastra. In […]

Afbeelding van "Sud 129"

Sud 129

Foto 1969 – Rondom 1900 woonde hier een zekere Klaas Ypes Kamminga en was winkelier van beroep. Naast het pand was vroeger een winkel gevestigd […]

Afbeelding van "Súd 120"

Súd 120

In 1907 is de  slagerij van Sieger Pruiksma al actief aan het Súd. Oene Pruiksma heeft de zaak overgenomen van zijn vader en in 1950 […]

Afbeelding van "Súd 119"

Súd 119

In de Nederlandse Staatscourant  van januari 1868 werd melding gemaakt van de oprichting van de Christelijke Jongelingsvereniging ‘Rehoboth’ gevestigd te Workum. Tijdens de oorlog werden er […]

Afbeelding van "Súd 114"

Súd 114

Foto 1944 – Pand onder zadeldak tegen klokgevel met aanzetkrullen, jaartalstenen ( 1765 ) en gebeeldhouwde bekroning. In dit pand was de carrosseriefabriek van Yntema […]

Afbeelding van "Súd 111"

Súd 111

Foto 1944 –  Anno 1731. Deze woning valt onder de Rijksmonumenten in Workum en wordt als volgt omschreven.Woning onder zadeldak tegen klokgevel met geornamenteerde deklijst […]

Afbeelding van "Súd 110"

Súd 110

In 1876 nam meesterknecht Obe lJntema uit Tjerkwerd de wagenmakerij van Andries Tjibbes Deinum in Workum over. Dat was de start van het nu 138 […]

Afbeelding van "Súd 106"

Súd 106

In 1928  heeft er een verbouwing van de woning plaatsgevonden door H. Leenstra Sr. Hendrik Leenstra jr. heeft hier gewoond vanaf 22 juni 1936 tot […]

Afbeelding van "Súd 103"

Súd 103

Epeüs Wouda is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 24 december 1948. Hij en zijn vrouw hadden een winkeltje aan het Súd 103. Zijn […]

Afbeelding van "Súd 102"

Súd 102

Hinne de Jager was de bewoner tot 11 januari 1963. Douwe IJntema werd de volgende bewoner. Vanaf 1987 is IJeme de Jong actief (2021) met […]

Afbeelding van "Súd 96"

Súd 96

Foto 1923 – In 1923 woont hier Klaas Dooper en is van beroep slager. Boven de deur staat in het raam: K.Dooper en daaronder slager. […]

Afbeelding van "Súd 87"

Súd 87

Foto 1977 – Vroeger was het een woning. Later heeft  het pand jarenlang dienst gedaan als pakhuis van L.J.Tjeerde. Hij was vellenkoopman maar was ook […]

Afbeelding van "Súd 85"

Súd 85

Foto 1973 – Sjouke Zandhuis woonde hier vanaf 31 januari 1934 tot 20 mei 1950, waarna hij verhuisde naar de Merk 8. Het huis heeft […]

Afbeelding van "Súd 84"

Súd 84

Foto 1944 – Jacco Muller woonde hier samen met zijn dochter Magdalena tot 3 juli 1944 toen hij overleed. Zij bleef hier wonen tot 1972 […]

Afbeelding van "Súd 83"

Súd 83

Foto 1973 – Tot 1943 werd het pand bewoond door Hendrik Faber. Daarna de volgende personen: Dirk Gielstra    van 1943 tot 1950. Wed. A.Visser-IJbema  1950-1954. […]

Afbeelding van "Súd 82"

Súd 82

Foto 1944 – Ruurdje de Jong, weduwe van S. Molenaar, woonde hier tot 1 december 1945.Op 7 december kwam vanuit Duitsland Folkert Algera hier wonen […]

Afbeelding van "Súd 80"

Súd 80

Voordat Johan Kemker hier op 1 april 1953 zijn intrek nam, woonde hier onder anderen Lucas Hendrik Bogstra. Hij was apotheker aan het Noard. Naar […]

Afbeelding van "Súd 79"

Súd 79

Over dit pand is mij weinig bekend. Het werd als pakhuis gebruikt door Veldman.In 1973 is begonnen met de restauratie van dit pand.In April 1974 […]

Afbeelding van "Súd 70"

Súd 70

Foto 1944 – Op 3 juli 1942 komt Pieter J. de Vries te overlijden en blijft zijn vrouw Minke Quarre hier wonen tot 7 mei […]

Afbeelding van "Súd 69"

Súd 69

Foto 1973 – IJnte Hendriksma was woonachtig van 1 mei 1940 tot 20 februari 1949 tot de dag dat hij kwam te overlijden. Zijn vrouw […]

Afbeelding van "Súd 66"

Súd 66

Foto 1944 – Hendrik van de Lageweg woont hier tot zijn overlijden op 10 januari 1950.Zijn vrouw,  Trijntje Douma,  blijft hier wonen tot 14 mei […]

Afbeelding van "Súd 55"

Súd 55

Foto 1944 – Tot Augustus 1960 woonde hier Jetze Wildschut. Daarna is het een berging geworden.

Afbeelding van "Súd 64"

Súd 64

Teede Walthuis, was groentehandelaar en oom van de huidige eigenaar Teede. Hij is begonnen aan het Súd 60. Hij bleef er 74 jaar bij betrokken. […]

Afbeelding van "Súd 51"

Súd 51

Wed.A. Feenstra woonde hier tot 17 december 1970.Hendrik Tjerkstra heeft op 9 augustus 1971 vergunning gekregen voor het verbeteren van de woning.Op 11 augustus 1972 […]

Afbeelding van "Súd 49"

Súd 49

Op 12 mei 1913 verhuisden Willem Gerbens Dijkstra (kaaskeerder op de zuivelfabriek Tjebbes  & Co.) en Lolkje Roelevink van de Nonnestrjitte naar  Zuid B 99 […]

Afbeelding van "Súd 48"

Súd 48

In 1862 zijn Sipke Gerbens Zuiderbaan (†1887) en zijn vrouw Sybrigje Pieters Eijsma hier als bakker komen werken. Sybrigje (†1901) en haar zoon Gerben zetten […]

Afbeelding van "Súd 45"

Súd 45

Het  monumentale pand  is een breed woonhuis onder verdieping onder hoog schilddak met hoekschoorstenen waarop borden. Omlijste ingang en grote dakkapel, midden 19e eeuw. Zes […]

Afbeelding van "Súd 44"

Súd 44

Tjerk de Zwart had hier omstreeks 1900 een textielzaak. Uit 1938:  Van de gaande en de komende man! Onder dankzegging voor het genoten vertrouwen, delen […]

Afbeelding van "Súd 42"

Súd 42

Foto 1944 – Leffert Visser woonde hier toen hij overleed op 10 maart 1953.Siebe van der Wal diende op 1 december 1954 een verzoek in […]

Afbeelding van "Súd 41"

Súd 41

Volgens een bouwaanvrage woonde hier in 1928 W.Bruinsma. Daarna dokter T.P.Albada Jelgersma die hier woonde tot 10 oktober 1946. Hij was arts in Workum en […]

Afbeelding van "Súd 40"

Súd 40

Door de jaren heen hebben velen in dit pand hun bakkersvak uitgeoefend.In juli 1952 overlijdt Folkert Stuur waarna zijn vrouw hier nog 2 jaar blijft […]

Afbeelding van "Súd 36"

Súd 36

In 1863 was Andries Vlas als winkelier actief in dit pand . Daarna werd dit overgenomen door Simon Sjoerd Vlas met een radiohandel. Hij werd […]

Afbeelding van "Súd  32"

Súd 32

Foto 1958 – Rinske IJdema, wed. van D.Tilstra, woont hier van 6-11-1934 tot 12-5-1958Pieterke Tilstra van 12-5-1958 tot 23-4-1960.Op 27 november 1961 vergunning verleend voor […]

Afbeelding van "Súd 27"

Súd 27

Hendrik Tiesma (1845-1937) was scheepstimmerman. Hij woonde later in bij zijn zoon Frank en zijn schoondochter Trien. 2 dochters werden geboren  Hiltje en Catharina waarvan […]

Afbeelding van "Súd 21-23"

Súd 21-23

Foto 1973 – Van 10 maart 1944 tot 13 november 1952 was Pieter Schoen  woonachtig aan het Súd 21.  In de dertiger jaren is Piet […]

Afbeelding van "Súd 20 (C58)"

Súd 20 (C58)

D.Yntema was al actief in 1919. Dit blijkt uit een nota uit het archief van de Hervormde kerk. De winkel was eigenlijk al een voorloper […]

Afbeelding van "Súd 19"

Súd 19

Foto 1973 – Anne Postma heeft hier gewoond vanaf 16 maart 1923 tot zijn overlijden op 15-10-1956.en dan van 15-10-1956 tot 15 oktober 1958 Rinkje […]

Afbeelding van "Súd 18"

Súd 18

Foto 1995 – In december 1877 heeft de provisionele verkoping plaats van: ‘’ Eene zeer logeable Heerenhuizinge, waarin sedert vele jaren eene bloeijende Apotheek is […]

Afbeelding van "Súd 17"

Súd 17

Foto 1944 – Jacobje Steiginga woonde hier tot 7 maart 1942.Oebele Lantinga heeft hier gewoond van 11-5-1942 – 30-3-1965.Op 13 juli 1964 werd een vergunning […]

Afbeelding van "Súd 15"

Súd 15

Foto 1972 – Bewoond door Walle Melis Oppedijk van Veen, burgemeester van Workum, van 14 juli 1936 – oktober 1948.  Hij was werkzaam als volontair […]

Afbeelding van "Súd 14"

Súd 14

Een advertentie uit de Friso van 1948Daar wij onze klanten in alle opzichten het beste leveren, blijven wij ook uitsluitend POKON kunstmest verkopen, daar POKON […]

Afbeelding van "Súd 10"

Súd 10

Aan het Súd 10 woonden in de jaren vijftig Tiemen, Marten en Marie Hunia. Zij bestierden daar gedrieën een groentewinkel. Marie, zo bleek later, heette […]

Afbeelding van "Súd 2"

Súd 2

Omstreeks 1900 was hier M.J.Schootstra gevestigd met de verkoop van Horloges, Regulateuren, Pendules, Goud en Zilverwerken. Rijwielen en naaimachines. Later kwam hier Jelle Flapper te […]

Afbeelding van "Skil 12-13"

Skil 12-13

Foto 1966 – Skil 12 Is bekend dat hier Jacob Kamstra en IJ.Huisman hier hebben gewoond.Skil 13 werd bewoond door Kl. Grasman. Zijn beroep was […]

Afbeelding van "Séburch 9"

Séburch 9

Foto omstreeks 1900 – Opvallend op oude foto’s van Séburch is de trap die naar de ingang op de verdieping leidt. Op sommige afbeeldingen is […]

Afbeelding van "Sylspaed 63"

Sylspaed 63

Foto 1944 – Jarig Dijkstra was hier woonachtig tot 18 februari 1948 en verhuisde naar Baenspaed 1218 Februari 1948 komt Johannes Steiginga hier wonen tot […]

Afbeelding van "Sylspaed 57"

Sylspaed 57

Foto 1944 -Sylspaed is een zeer oude naam. In 1585 was er al een vermelding. Het pad naar de Syl (sluis).Sylspaed 59 is samengevoegd met […]

Afbeelding van "Sylspaed 47-49"

Sylspaed 47-49

Foto 1944 – Daniël Visser ( 8-9-1943 * 15-11-1950 ) kwam van Séburch 20, verhuisde later naar Súd 153Jottje Huisman ( 15-1-1951 * 27-8-0957 ) […]

Afbeelding van "Sylspaed 39"

Sylspaed 39

Foto 1944 – Simke Hoekstra woonde hier van 1 november 1939 tot 1 mei 1953 en vertrok naar de gemeente HO.Elisabeth Kramer-Dijkstra woonde hier een […]

Afbeelding van "Sylspaed 38"

Sylspaed 38

Foto 1944 – Op 24 december 1968 komt van het Baenspaed 6  Atze de Groot naar het Sylspaed 6. Atze was vanaf juni 1997 vrijwilliger […]

Afbeelding van "Sylspaed 36"

Sylspaed 36

Foto – 1944  Eelkje van der Wal, weduwe van R.Hendriksma, verlaat deze woning op 23 oktober 1946. Zij vertrekt naar Amsterdam. Klaas Ketelaar woonde hier […]

Afbeelding van "Sylspaed 33 – 35"

Sylspaed 33 – 35

Foto 1944 – De volgende bewoners hebben hier gewoond: Broer Hamstra 19 jan. 1923 – 26 maart 1965, hij was afkomstig van Oudkarpsel; Sikke Pieter […]

Afbeelding van "Sylspaed 31"

Sylspaed 31

Foto 1944 – IJnte Hendriksma verhuisde op 1 mei 1940 naar het Súd 69.Age Boogaard komt van het Súd naar het Sylspaed.Hij woonde hier van […]

Afbeelding van "Sylspaed 30"

Sylspaed 30

Foto 1944 In dit pand woonde IJtzen Zeilstra tot hij op 25 mei 1957 naar Mariënacker verhuisde. Lolke IJlstra verhuisde op 5 juni 1957 van […]

Afbeelding van "Sylspaed 25"

Sylspaed 25

Foto 1944 – Anne Seekles had hier in 1928 een kruidenierswinkel.In 1952 vestigde Auke Veenema zich als kruidenier in dit pand. Een stuk uit de Friso […]

Afbeelding van "Sylspaed 23"

Sylspaed 23

Foto 1944 – Het Sylspaed is een zeer oude naam, reeds in 1588 vermeld. Het pad naar de syl; dit is de sluis. Pieter Dijkstra […]

Afbeelding van "Sylspaed 21"

Sylspaed 21

Foto 1944 – Douwe de Boer ( 16 mei 1924  * 2 juni 1944 )  Hij werd in de oorlog gefuseerd in het concentratiekamp te […]

Afbeelding van "Sylspaed 19"

Sylspaed 19

Foto 1944 – Schelte J.Visser woonde hier tot zijn overlijden op 9 september 1941. Daarna nam Rindert Boonstra zijn intrek op 26 november 1941 en […]

Afbeelding van "Sylspaed 15-17"

Sylspaed 15-17

Foto -1944  Hertzen Pruiksma woonde tot zijn overlijden op 23 maart 1942 aan het Sylspaed 15. Siek Pruiksma tot zijn overlijden op 10 oktober 1945. […]

Afbeelding van "Sylspaed 14"

Sylspaed 14

Foto 1944 – Een opsomming va bewoners met tussen haakjes de data.Ida Hoekstra Weduwe van F.A.v.Dessel ( 1-8-1942 * 11-9-1951) overledenJohannes Busman ( 14-1-1952 * […]

Afbeelding van "Sylspaed 11"

Sylspaed 11

Foto 1944 – Tot aan 10 juli 1968 waren Jan en Jikke Visser- Kemker hier woonachtig. Jan Visser had een agentschap van grafstenen. Op 10 […]

Afbeelding van "Sylspaed 10"

Sylspaed 10

Foto 1944 – Een advertentie uit 1965:  Wij zijn vanaf heden een overeenkomst aangegaan met een gediplomeerd radiotechnicus, in het bezit van moderne meetapparatuur met […]

Afbeelding van "Sylspaed 7"

Sylspaed 7

Foto 1944 – Een advertentie in de Leeuwarder courant van 20 maart 1849 meldt het volgende: De notaris J.C.Mann, residerende te Workum, zal ten verzoeke […]

Afbeelding van "Sylspaed 4"

Sylspaed 4

Schildersbedrijf   Fa. H. de Vries & Zn. Start bedrijf 1900.In een advertentie uit 1960was het volgende te lezen:Bij het begin van het Sylspaed staat al […]

Afbeelding van "Merk 29"

Merk 29

Tientallen jaren heeft dit pand dienst gedaan als burgemeesterswoning. Het pand bestond daarna uit een boven – en beneden woning. Een aantal mensen die er […]

Afbeelding van "Merk 25"

Merk 25

In 1934 wilde J.W. de Jong stoppen met zijn drogisterij en zijn winkel aan het marktplein in Workum verkopen. De openbare verkoop vond plaats op […]

Afbeelding van "Merk 24"

Merk 24

Hessel Brandenburg had in dit pand een drukkerij.Later werd dit pand eigendom van de Vereniging Chr. School en werd, van maart 1930 tot en met […]

Afbeelding van "Merk 23"

Merk 23

Een advertentie van L. de Vreeze uit 1925: Voor de feestdagen ruim voorzien van Chocolade en Suikerwerken Tabak, Sigaren en Sigaretten. Tevens de bekende billijke […]

Afbeelding van "Merk 19a"

Merk 19a

In dit pand hebben verschillende ondernemers hun kost verdiend.Op de foto uit 1900 was dit de winkel van de Zwart met manufacturen.In de jaren 20 […]

Afbeelding van "Merk 14"

Merk 14

Een advertentie uit de Leeuwarder courant van 24 december 1847:De notaris J.C. Mann, residerende te Workum, zal op Donderdag den 30 December 1847, ten huize […]

Afbeelding van "Begine 12"

Begine 12

Op  4 februari 1957 verschenen Bokke Taeke Huitema en Helena Margaretha Catharina Timmer, weduwe van Jan Veldman, voor notaris Niemantsverdriet om de akte van koop […]

Afbeelding van "Merk 9"

Merk 9

Voorheen was hier omstreeks 1900 de  stoom tabaksfabriek van Nicolaas Willems Troste “de oude rooker”. In een advertentie uit 1888 lezen we het volgende: H.H.Rookers! […]

Afbeelding van "Merk 8"

Merk 8

Foto 1944 – Wieger van Brug woonde hier van 18 maart 1925 tot 17 mei 1950. Hij was werkzaam als commies. Wieger van Brug was […]

Afbeelding van "Begine 65"

Begine 65

In 1892 of 1893 vestigen Willem en Hendrica Bakker zich in Workum aan de huidige Begine, als mast-blok- en pompmaker en fabrikant van klein gereedschap, […]

Afbeelding van "Begine 59"

Begine 59

 Het schildersbedrijf is begonnen door Tj.Bouwsma.    In dit pand Begine 59 heeft tot maart 1946 timmerman Siemon Gielstra zijn werkplaats gehad. Hij woonde op nummer 57 […]

Afbeelding van "Begine 53"

Begine 53

Deze foto is afkomstig van mevr. Abbring Hingst die woonachtig was in Nij Marienacker. In de jaren 40 was dit een werkplaats met etalage van […]

Afbeelding van "Begine 52"

Begine 52

Op 14 augustus 1922 werd de school voor gereformeerd christelijk onderwijs te Workum geopend. Hiervoor werd de openbare school aan de Stationsweg, de vroegere ULO, […]

Afbeelding van "Begine 37"

Begine 37

Foto 1944 – Hiltje de Zwart, wed. van S.J.Dijkstra woonde tot haar overlijden op 17 juli 1953 samen met haar dochter in dit pand. Op […]

Afbeelding van "Begine 35"

Begine 35

Foto 1944 – Tetje Kaspersma woonde hier van 24 oktober 1944 tot zij in op 12 oktober 1945 naar Amsterdam verhuisde. Gerben Zwerver liet zich […]

Afbeelding van "Begine 33"

Begine 33

Dit pand heeft dienst gedaan als kantoor gemeentewerken.In een advertentie van de Leeuwarder courant 10 mei 1961.Bij de dienst van gemeentewerken kan worden geplaatst:Een weg- […]

Afbeelding van "Begine 28"

Begine 28

Foto 1915 – B.J. Gras Begine 28 Kruidenier en venter met Petroleum.Boven de kar staat het opschrift: maatschappij voor de detailverkoopvan Petroleum de automaat. Naast […]

Afbeelding van "Begine 26"

Begine 26

Wed.Petrus Brunger had hier 1832 een pottenbakkerij. Later omstreeks 1918 vestigde zich hier Douwe Huitema als veehouder. Later werd dit voortgezet door zijn zoon Marten.  […]

Afbeelding van "Begine 24"

Begine 24

Tjeerd Zoethout woonde reeds voor de oorlog in dit pand. Hij boerde aan de Spoardyk en had een fouragebedrijf. Hij had een opslag in één […]

Afbeelding van "Begine 19"

Begine 19

In 1880 is Corn. Gielstra hier begonnen met een winkel in chocolade en suikerwerken, klompen en bezems enzovoorts. Dit was de aanzet tot wat later […]

Afbeelding van "Begine 17"

Begine 17

In 1845 begint Murk Sjoerde Postma er een smederij. In 1893 koopt Ferdinand Thomaszoon Nauta de smederij.In 1912 wordt de smederij overgenomen door H.P.Nauta. Weer […]

Afbeelding van "Begine 16"

Begine 16

Frans Sikkes had destijds een boekhandel in dit pand. In 1940 kwam hij te overlijden waarna zijn vrouw tot 1942 hier bleef wonen. 1 december […]

Afbeelding van "Begine 9"

Begine 9

In 1929 nam Bauke de Boer de beschuitbakkerij ‘De Vlijt’ over van Th. Brinksma en ging verder als broodbakker. In 1937 trad Hessel Wesselius, als […]

Afbeelding van "Begine 8"

Begine 8

In 1908 was R. P. Veltman hier gevestigd met een tabak- en sigarenwinkel. In 1940 vroeg B. R. de Jong in een advertentie een flinke […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 67"

Dwarsnoard 67

Foto 1976 – IJpke Huisman heeft hier gewoond tot 1 september 1950.Hij verhuisde naar het Sint Gertrudis gesticht.Jotje, de zoon van IJpke, bleef hier wonen […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 63"

Dwarsnoard 63

Sjoerdtje Pijlgroms woonde hier van 19 november 1947 tot 20 april 1949.Sijbren Valk werd de volgende bewoner die er ruim een jaar heeft gewoond.Op 1 […]

Afbeelding van "Dwardnoard 61"

Dwardnoard 61

In 1933 is vergunning aangevraagd voor de verbouw van de woning. Deze vergunning werd aangevraagd door Pier Venema. Hij werd geboren op 23-08-1870  en is […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 60"

Dwarsnoard 60

Foto 1941 – Sj. Huisman dient op 2 maart 1937 een aanvraag in voor de verbouw van de woning.   In 1939 werd het pand […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 59"

Dwarsnoard 59

Foto 1941 – Sj. Huisman dient op 2 maart 1937 een aanvraag in voor de verbouw van de woning.  In 1939 werd het pand voor […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 53"

Dwarsnoard 53

Bij de lijst van aanvragen voor een bouwvergunning komen we in 1935 een aanvraag tegen voor de bouw van een hooiberg. Deze aanvraag werd ingediend […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 51"

Dwarsnoard 51

Tjerk de Jong werd ingeschreven op 9 oktober 1942 en verhuisde op 31 maart 1951 naar Sneek.Cornelis G. Mooij kwam op 13 april 1951 en […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 44"

Dwarsnoard 44

Klaas ketelaar heeft hier gewoond tot 15 maart 1954. In 1946 is de voorgevel verbouwd. Dan komt op 11 mei 1955 Marie van der Werf- […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 43"

Dwarsnoard 43

Foto 1944 – IJsbrand Oosten woonde hier tot 5 september 1963. Hij verhuisde toen naar Mariënacker 5. Oosten was hoofd van de openbare school. In […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 42"

Dwarsnoard 42

Albert Heins woonde hier tot 4 oktober 1955. Hij woonde achter. Albert Heins was groenteboer en sleet zijn groenten met behulp van een hondenkar. Verder […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 41"

Dwarsnoard 41

Tot 17 januari 1949 was Klaas Mink hier als bakker gevestigd. Hij vertrok toen naar Leeuwarden. Op de foto de motorfiets met het kenteken B-8999. […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 34"

Dwarsnoard 34

Foto 1950  Wiebe ten Dam, bekend van zijn rijmpjes, woonde hier een korte periode. Van maart 1952 – september 1952. In 1957 vraagt Piet Flapper […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 30"

Dwarsnoard 30

Foto 1940 – Sjoerd de Vreeze woonde aan het Noard 123 voordat hij op 5 juni 1943 verhuisde naar het Dwarsnoard 30.   Hij vertrok […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 26"

Dwarsnoard 26

Foto  1940 – Op 26 augustus 1943 komt Lammert Huisman te overlijden. Nicolaas Huisman woonde hier van 1 december 1943 tot 17 april 1950. Op […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 23"

Dwarsnoard 23

Foto 1964 – In de dertiger jaren werd dit burgerhuis of herenhuis, hoe men het ook wil noemen, bewoond door een al zeer oude vrijgezelle […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 21"

Dwarsnoard 21

In dit pand was een bekende broodbakkerij gevestigd. De toegangsdeur was voorzien van matglas en hierin was met grote, sierlijke letters de naam ‘Wed. R. […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 18"

Dwarsnoard 18

Foto 1947 – Tot 31 mei 1947 woonde hier Theodorus Bekema. En sedert die datum is het verbouwd tot pakhuis. De aanvraag voor verbouw tot […]

Afbeelding van ""

Foto 1947 – Een opsomming van de mensen die hier gewoond hebben. Theodorus Yntema tot 27 december 1948 (†) Hedzer Castelein 21 juli 1948 – […]

Afbeelding van ""

In  de twintigerjaren had de heer Siebren  Jelgers Dijkstra  hier een  kruidenierswinkeltje  en  een  goed   renderende foeragezaak. De ruimte was zo klein dat de persoon […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 13"

Dwarsnoard 13

Hier was een zuivel en kaashandel gevestigd. Ik citeer nu een stukje opgetekend door Andries Vogelzang. – In  die tijd toen Gerben de Boer melkslijter  […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 7a"

Dwarsnoard 7a

De opdrachtgever voor de nieuwbouw  van  deze  toentertijd zeer moderne slagerij was, de  heer Uiltje van der Meer. Het jaartal 1922 staat boven in de […]

Afbeelding van "Noard 198"

Noard 198

Foto 1997 – J. Hanzen woonde hier in 1920 en zijn beroep was machinist.Johannes de Boer bewoonde dit pand tot zijn overlijden op 13 augustus […]

Afbeelding van "Noard 186"

Noard 186

Foto 1944 – Al een kleine 70 jaar is aan het Noard 186 (destijds A 45) het sanitair installatiebedrijf van de familie Visser gevestigd. Het […]

Afbeelding van "Noard 184"

Noard 184

Meer dan honderd jaar geleden werd aan het Noard te Workum een gebouw geopend waarin de katholieke schooljeugd werd opgevangen. Een echte school was voor […]

Afbeelding van "Noard 182"

Noard 182

Foto 1944 – Tot 6 augustus 1949 woont Johannes de Jong in dit pand. Hij verhuisde daarna naar Noard 85.Hessel Boekema woont hier tot aan […]

Afbeelding van "Noard 166"

Noard 166

Geeske Dijkstra tot 25-1-1953 * Corneliske Ferwerda-Sijbrandi  10-10-1948 – 5-5-1953 (achter) *Theunis Nieuwland, werkte bij Groente grossier Dijkstra 19-5-1953 – 19-6-1962 (voor) * Berend Boersma […]

Afbeelding van "Noard 164"

Noard 164

Tot haar overlijden op 27 november 1958 woonde hier Baukje Visser. Zij was weduwe van L.de Jong.De weduwe Helena Timmer, die getrouwd was met J.Veldman […]

Afbeelding van "Noard 163"

Noard 163

Rikie Bosma, die in het bezit is van de koopakten vanaf 1915, heeft mij deze informatie ter hand gesteld.Volgens een Proces verbaal van Publieke verkoop […]

Afbeelding van "Noard 159"

Noard 159

Noard 159 was beneden een garage met een bovenwoning. De garage was Noard 161.Op 18 februari 1948 werd Eize Speerstra uitgeschreven. Hij verhuisde toen naar […]

Afbeelding van "Noard 157"

Noard 157

Foto rechts – P.J.Flapper had een kledingzaak in dit pand. In 1937 werd een bouwvergunning verleend voor dit pand.Het pand wordt thans bewoond door Ilano […]

Afbeelding van "Noard 155"

Noard 155

Omstreeks 1930 is Aldert Siemonsma samen met zijn broer Meije hier begonnen met wat later uitgegroeid is tot garage Siemonsma. Eerst hield men zich bezig […]

Afbeelding van "Noard 152"

Noard 152

Foto 1944 – Op 12 december 1927 vond de koop en verkoop plaats van, zoals in de koopakte stond vermeld, ene huizinge met veestalling, schuur, […]

Afbeelding van "Noard 151"

Noard 151

Foto ca. 1900 – In de jaren twintig had Frans J. Sikkes hier een boekhandel. Hij was de vader van de latere ‘Jan met de […]

Afbeelding van "Noard 150"

Noard 150

Foto 1944 – In 1882 is Jacobus Nijenhuis hier komen wonen met zijn vrouw Teetske de Boer. In 1884 werd Roelof geboren, later in 1886 […]

Afbeelding van "Noard 149"

Noard 149

Johannes Koornstra verbleef hier tot 12 mei 1947. Direct daarna nam Johannes Boeijnga zijn intrek tot 11 feb. 1955. 3 dagen later werd Bauke van […]

Afbeelding van "Noard 148"

Noard 148

Foto 1965 – Bij de informatie over bouwvergunningen kwam ik de volgende informatie tegen. D.S Bokma vraagt vergunning voor het aanbrengen van een dakkapel. Deze […]

Afbeelding van "Noard 147"

Noard 147

In de zomer van 1901 werd in ons stadje een klein maar gezellig winkeltje in manufacturen geopend in het pand op het hoekje van het […]

Afbeelding van "Noard 140"

Noard 140

Tjitte Palstra woonde hier  van 9 mei 1953 tot aan zijn overlijden op 3 januari 1966. Maria Hollander woonde hier een korte periode voordat zij […]

Afbeelding van "Noard 139"

Noard 139

Cornelis Albert Dijkstra werd geboren te Menaldum. Hij startte in 1908 een groentewinkel aan het Noard nu Noard 99. De werkzaamheden bestonden aanvankelijk uit  koop/verkoop […]

Afbeelding van "Noard 134"

Noard 134

Lucas de jong was timmerman en woonde aan het Noard 134 tot aan zijn overlijden op 20 september 1961. Van de Heidenskipsterdyk 11 verhuisde op […]

Afbeelding van "Noard 127"

Noard 127

Allert Veldman ging met de groentekar door Workum. Op 24 december 1924 werd hij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hij was beter bekend onder […]

Afbeelding van "Noard 121"

Noard 121

In 1934 is Jan Sikkes ‘de lappenkoopman’ hier voor zichzelf begonnen. 26 mei 1952 verhuisde hij naar het Noard 19 en ging daar verder met […]

Afbeelding van "Noard 118"

Noard 118

Ette Dirk de Boer woonde hier van 1 mei 1947 tot 9 september 1954.Obe Veldman kwam hier toen wonen van 30 maart 1955 tot 12 […]

Afbeelding van "Noard 117"

Noard 117

Eeltje Westra , kruidenier, was in 1910 al actief gezien de foto uit dat jaar. Hij was ook sterk betrokken bij het sociaal leven in […]

Afbeelding van "Noard 115"

Noard 115

Sake Blom, de vader van Rein, woonde hier tot juni 1946. Hij verhuisde naar het Noard 10.En Rein verhuisde van het Noard 10 naar Noard […]

Afbeelding van "Noard 109"

Noard 109

De foto is genomen in 1910 Op dat moment een schoenhandel van Petrus Eiling Later , omstreeks 1928, heeft H.v.d.Pal er een groentehandel in gehad.

Afbeelding van "Noard 106"

Noard 106

Antje van Dijk, weduwe van K.Pruiksma, woonde hier tot haar overlijden op 28 augustus 1953. Daarvoor was J.Pruiksma, onderwijzers, hier woonachtig. Oedske Pruiksma, een stiefdochter, […]

Afbeelding van "Noard 105"

Noard 105

Cornelis L. Nauta werd uitgeschreven op 3 mei 1940. Hessel Boekema kwam op 12 mei 1940 en vertrok op 20 december 1948 naar Súd 035. […]

Afbeelding van "Noard 104"

Noard 104

Wilhelm R.A. Mundt woonde hier van 7 december 1922 tot zijn overlijden op 12 december 1975. Hij had een manufacturen winkel. Pand midden. Willy Mundt […]

Afbeelding van "Noard 94"

Noard 94

Hendrik Hospes woonde hier tot zijn overlijden op 7 maart 1947.  Zijn vrouw blijft hier wonen met haar zoon Abel tot haar overlijden in 1969. […]

Afbeelding van "Noard 93a"

Noard 93a

In 1936 was G.Heeringa bewoner van dit pand. Zijn beroep was veearts. Hij had nogal een harde stem. Op een keer had de vrouw van […]

Afbeelding van "Noard 87"

Noard 87

Sieds de Walle verlaat Workum op 15 april 1940 en gaat naar Leeuwarden.Hoite Sijbe Schaap komt op 24 juni 1940 uit de gemeente Doniawerstal naar […]

Afbeelding van "Noard 86"

Noard 86

In dit huis woonde Eelke Gaastra tot 26 november 1971. Hij verhuisde naar het Noard 177.Het inmiddels verdwenen bejaarden tehuis Sint Gertrudis. Pieter Wouda werd […]

Afbeelding van "Noard 85"

Noard 85

Foto 1944 – Ooit woonde hier Bastiaan Foppes Mossel . Zijn beroep was architect. (Eigenaar van 1832 – 1875) Daarna was het E. van Asma […]

Afbeelding van "Noard 83"

Noard 83

Foto 1944 – Otte Genee woonde hier tot 19 september1961.Hij was getrouwd met Geertruida Jongstra.Otte Genee was 65 jaar toen hij verhuisde naar het Noard […]

Afbeelding van "Noard 82 eerste  pand rechts"

Noard 82 eerste pand rechts

Foto 1951 – Gerrit Spijksma woonde hier van 1 juni 1947 tot 22 januari 1953 toen hij verhuisde naar het Súd 21. Gerrit Spijksma was […]

Afbeelding van "Noard 78"

Noard 78

Foto 1944 – Tot 11 december 1973 woonde hier Douwe Kramer. Hij werkte bij W.Bakker in de Begine. Dit was een fabriek waar in de […]

Afbeelding van "Noard 76"

Noard 76

Foto 1976 – De fam. Auke.v.d.Plaats hebben hier gewoond van april 1963 tot aug 1973 Kunstaardewerk Atelier Altena kent zijn begin in een schuurtje achter […]

Afbeelding van "Noard 72"

Noard 72

Foto 1969 – Een opsomming van gereformeerde predikanten die hier hebben gewoond. ds. D.S. Attema                     13-08-1944          Hilversum             02-03-1947          Oosterbeek          ds. […]

Afbeelding van "Noard 59"

Noard 59

Reitse Riemersma woonde hier tot 1954. Hij had een sigaren winkeltje.Klaas Eijer werd ingeschreven op 1 april 1954 tot 23 april 1958. Bakker Gerard de […]

Afbeelding van "Noard 49"

Noard 49

Noard 49 Foto  1944 – Achtereenvolgens hebben onderstaande personen het vak van bakker uitgeoefend.1812 Luitjen Broers Stellingwerf, 1832 Jan Gerrits van Hingst ,1833-1838 Jetze Johannes […]

Afbeelding van "Noard 41"

Noard 41

Gerke Ketelaar woont hier van mei 1926 tot nov. 1942. Bonifacius Galema  neemt zijn intrek op nov. 1942 en vertrekt in december 1945. Gerardus Galema […]

Afbeelding van "Noard 28"

Noard 28

Wagenmakerij  Jacob Piso. In 1941 is Jacob Piso, volgens het handelsregister, gestopt met zijn bedrijf. In vroeger tijden zaten een wagenmakerij en een smederij naast […]

Afbeelding van "Noard 27"

Noard 27

Tot 1943 was hier banketbakker J. C. Repko. Hij mocht de titel ‘hofleverancier’ voeren. Van 1943 tot 1949 was Ids Sybrandij hier actief. In 1949 […]

Afbeelding van "Noard 25"

Noard 25

Voorheen was dit pand de pastorie van de Hervormde kerk. Ds.J.Nauta, afkomstig uit Mijnsherenland, woonde hier van 1917 tot 1923 en vertrok toen naar Katwijk […]

Afbeelding van "Noard 24"

Noard 24

Het was domweg hard werken. Lieuwke had een helder verstand en haalde de avondschool. En later ook het kruideniersdiploma en de papieren voor etaleren en […]

Afbeelding van "Noard 20"

Noard 20

Ooit heeft een slager gewoond in dit pand. Achtereenvolgens woonden hier vanaf 1945 wed.Kransen tot 1964. Van 1964 tot en met 1978 Ruurd Jorritsma en […]

Afbeelding van "Noard 18"

Noard 18

Tot haar overlijden op 8 februari 1955 woonde hier Engel Haitsma, zij was de weduwe vanM. K. Hijlkema. Klaas Hielkema kwam op 28 mei 1956 […]

Afbeelding van "Noard 17"

Noard 17

Foto 1902 – Voorheen hebben hier een aantal bakkers gewoond. Reeds in 1812 was Jan Jans van der Laan in dit pand gevestigd als bakker. […]

Afbeelding van "Noard 14-16"

Noard 14-16

Ooit was dit de herberg ‘Het wapen van Friesland’ Lucas Bogstra had zijn apotheek in 1949 overgedaan aan Watze Tjebbe Beetstra, schrijver van de geschiedenis […]

Afbeelding van "Noard 8 achterkant"

Noard 8 achterkant

Een herinnering aan weleer. Op de foto op de achtergrond nog een stuk van de voormalige school met de bijbel. Op de voorgrond was het […]

Afbeelding van "Noard 5"

Noard 5

In het “Algemeen Handelsblad” (Ochtendblad) van 4 Feb. j.l. komt onder bovenstaande·titel een interes­sante geïllustreerde beschrijving voor van het wagenhuis, hetwelk met het aangrenzende perceel, […]

Afbeelding van "Noard 4-6-8"

Noard 4-6-8

Voorheen School met de Bijbel. Thans Jopie Huisman Museum, was voor de oprichting een Lutherse kerk, die uit gebrek met een aanhorig pand aan de […]

Afbeelding van "Noard 4"

Noard 4

Walter Faber woonde hier van 10 maart 1930 tot 1 april 1946. Hij had een hoedenwinkel.een advertentie uit die tijd . De lente komt….. ’t […]

Afbeelding van "Weeshuis"

Weeshuis

Restauratie en Renovatie Weeshuis voltooidHet weeshuis is voortgekomen uit het proveniershuis (bejaardentehuis), zoals uit het reglement van 1655 blijkt. Daarin werd bepaald dat het proveniershuis […]

Afbeelding van "Hearekunst werf Ulbe Zwaga"

Hearekunst werf Ulbe Zwaga

De foto laat zien de bouw van de coaster ‘Lilian Spiethoff’. Deze werd gebouwd door Ulbe Zwolsman & Zn op de ijzerwerf aan de Hearekunst. Opdrachtgever […]

Afbeelding van "Zuiveringsinstallatie"

Zuiveringsinstallatie

In de Commissie Milieubeheer Merendeel werd in 1974 al gesproken over de zuiveringsinstallatie in Workum. Op 24 augustus 1977 stellen de Gedeputeerde Staten van Friesland […]

Afbeelding van "De Vuurtoren"

De Vuurtoren

Vuurtoren Workum In 1643 is het eerste houten exemplaar aan de Zuiderzee gebouwd. Het wekt dan ook geen verbazing dat er aan de Zeedijk, voorheen […]

Afbeelding van "‘De Keet’"

‘De Keet’

Een teleurstellend bericht voor de gemeente en die er verder bij betrokken zijn. Al het mogelijke is gedaan om aan de verlangens te voldoen, maar […]

Afbeelding van "Veekeuring 1951"

Veekeuring 1951

Op woensdag 26 september 1951 vond de veekeuring in de Schoolstraat plaats. De restauratie van het stadhuis nam zoveel ruimte in beslag, dat de markt […]

Afbeelding van "Tillefonne"

Tillefonne

In een raadsverslag van 10 mei 1924 een voorstel van B. en W. om in beginsel gunstig te beslissen op een verzoek van de heer […]

Afbeelding van "It Súd omstreeks 1908"

It Súd omstreeks 1908

Het Súd (Zuideinde) omstreeks 1908. Deze foto laat het zuidelijkste deel van het Súd zien, dat een enkelvoudige huizenrij heeft, namelijk langs de westelijke oever […]

Afbeelding van "It Súd"

It Súd

It Súd omstreeks 1900. Deze foto, genomen in de richting van de toren, laat duidelijk het bestratings patroon zien. De brede klinkerbaan in het midden […]

Afbeelding van "‘It Pypke’"

‘It Pypke’

‘It Pypke’ (holle ronde buis)Op de kaart van Schotanus (ca.1664) is te zien dat op de plek van ‘It Pypke’ de afstand tussen de Djippe […]

Afbeelding van "Prysterhoek"

Prysterhoek

De Prystershoek was de overgang van het Dwarsnoard naar het Noard, de hoofdader van Workum. Hier was sinds de hervorming het Katholieke centrum. Vandaar de […]

Afbeelding van "Noard oudste huis"

Noard oudste huis

Dat Workum al vroeg een apotheek bezat, kunnen wij concluderen uit de aanwezigheid van een pand uit 1612. Het stond naast de voormalige Gereformeerde kerk […]

Afbeelding van "Noard omstreeks 1902"

Noard omstreeks 1902

Deze foto, vermoedelijk genomen in 1902.  Het was toen nog de tijd van de hond als trekdier. De eerste trapgevel is er niet meer en de […]

Afbeelding van "Plantsoen"

Plantsoen

Op 10 mei 1946 vond een spoedeisende raadsvergadering plaats betreffende het voorstel van B. en W. inzake aankoop van het voormalig kampterrein van de N.A.D.( […]

Afbeelding van "Moleburren"

Moleburren

Op 22 september 1971 werd  in de gemeenteraad van Workum besproken hoe het nieuwe bestemmingsplan er uit moest zien. Voor het vijf hectare grote gebied werd […]

Afbeelding van "Merk"

Merk

Dit gezicht op de noord- noordwest flank van de Merk, omstreeks 1860, toont het vaarwater de Wimerts, komende uit noordelijke richting en daarna enigszins westelijk […]

Afbeelding van "Gertrudis kerk"

Gertrudis kerk

Een foto van omstreeks 1905. De laatgotische kerk van Workum ontstond eind 15e eeuw (1480) door uitbreiding met een koor van de eenbeukige voorganger van […]

Afbeelding van "Duizend jaar bestaan"

Duizend jaar bestaan

Tijdens het feest van het ’Duizendjarig bestaan’ was de belangstelling voor het historisch gebeuren enorm. De straat naast het stadhuis, de Begine, was onbereikbaar door […]

Afbeelding van "Dolte"

Dolte

Ca. 1905 Gefotografeerd richting de Nooarderbrêge. De vaart van het Dwarsnoard en de Dolte kwamen toen ter hoogte van het Houtmolenstreekje bij elkaar en ging […]

Afbeelding van "Brandspuithuisje"

Brandspuithuisje

In 1938 werd door de Burgemeester en Wethouders van Workum  publiekelijk de afbraak van het brandspuithuisje bij de toren verkocht. De voorwaarden waren bij Secretarie verkrijgbaar […]

Afbeelding van "Oorlogsgraven"

Oorlogsgraven

Op de Algemene Begraafplaats van Workum zijn negen oorlogsgraven van vliegeniers. Zes van hen kwamen uit het Verenigd Koninkrijk en drie uit Canada. Zes van […]

Afbeelding van "Kliko"

Kliko

Een foto uit 1975. Achter het stuur Jaap van der Zee. Hij maakte deel uit van de destijds veel gevraagde Frisian band. Hij bespeelde de saxofoon. […]

Afbeelding van "Merk 9"

Merk 9

In 1820 richtte Carl Troste aan het Noard 167 de tabaksfabriek ‘De Oude Rooker’ op. Later verplaatst naar de Merk 9. In 1829 werd hij […]

Afbeelding van "Hollemar"

Hollemar

Aan de rechterkant ligt de trekschuit. Foto is genomen richting de lange brêge. Het water leidt naar de Hollemar. Workum stond door de Hollemar, aansluitend […]

Afbeelding van "De flapbrêge"

De flapbrêge

Op de brug aan de Trekwei staat het jaartal 1927. De flapbrêge diende als passage van de Yskeboerefeart.  Later is de brug afgebroken en is […]

Afbeelding van "Protest spoorlijn"

Protest spoorlijn

Maandagmiddag  22 december 1969 was Workum een grote proteststad. Om twee uur kwam een stoet vanaf het station. Grote spandoeken werden door de jeugd meegedragen. Zelfs […]

Afbeelding van "Wopke Bruinsma"

Wopke Bruinsma

In deze boerderij aan het Súd heeft  Wopke Bruinsma gewoond. Hij had een bijzondere gave. Dikwijls werd hij bij ziekten en kwalen geraadpleegd. Een genezing overkwam […]

Afbeelding van "Aanbesteding dempen Wymerts Súd"

Aanbesteding dempen Wymerts Súd

Het gemeentebestuur van Workum zal op Saterdag den 20 november 1875, des morgens ten 12 ure, ten Gemeentehuis aldaar, in het openbaar aanbesteden:  Het dempen van […]

Afbeelding van "It Súd"

It Súd

Een van de oudste straatnamen, ontstaan in de tijd toen een aanduiding volgens de windstreken nog voldoende was. Voor het eerst genoemd in een koopakte […]

Afbeelding van "Kruispunt Súdergoawei"

Kruispunt Súdergoawei

Het kruispunt in de Súdergoawei. Een opname uit 1980. Het stuk Bolsward – Workum werd 12 juni 1969 geopend.Er was een klein stukje van de […]

Afbeelding van "Brug over de Horsa"

Brug over de Horsa

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens op zaterdag den 13 october 1883 des middags ten 12 ure, ten Gemeentehuize, bij enkele inschrijving in twee perceelen, publiek […]

Afbeelding van "Spoardyk afbraak woningen"

Spoardyk afbraak woningen

De foto van omstreeks 1960 de drie blokken woningen bij het Petroleumhuis. Alle zes woningen zijn samen met het Petroleumhuis afgebroken in verband met het aanleggen […]

Afbeelding van "Speerstra"

Speerstra

Al meer dan 70 jaar is Garage Speerstra een begrip in Workum. Het bedrijf is in 1935 begonnen aan het Noard tegenover Sociëteit Noardeinde als […]

Afbeelding van "Vuurwerk"

Vuurwerk

Kenny Tsang exploiteerde van september 1977 – maart 1981 het Chinees restaurant aan het Noard 151. Dit was het eerste Chinese restaurant in Workum. Op […]

Afbeelding van "Kapitein Repko"

Kapitein Repko

Foto uit 1961De dragers van de begrafenisvereniging van Workum stonden op 3 augustus 1973 voor een zware opgave. Toen werd op de begraafplaats aan de […]

Afbeelding van "Thomashof"

Thomashof

Bij opgravingen in 1963 bij de boerderij Thomashof zijn een groot aantal stukken aardewerk, meest fragmenten, alsmede gebruiksvoorwerpen van steen, been en lood gevonden. Daar […]

Afbeelding van "Puttenzuiger"

Puttenzuiger

De foto die dateert van 1960, komt uit het archief van de gemeente Workum. Op de achtergrond de bewaarschool (kleuterschool) in de Schoolstraat.De puttenzuiger op […]

Afbeelding van "Opening expositie Jopie Huisman en Piet Schoen"

Opening expositie Jopie Huisman en Piet Schoen

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Plaatselijk Belang zijn verschillende activiteiten georganiseerd. Op 9 oktober 1979 werd de expositie van Jopie Huisman en Piet […]

Afbeelding van "Begine ‘Plaasteeg’"

Begine ‘Plaasteeg’

Op deze foto, van omstreeks 1913, is links het voormalig schoolgebouw. Dit was een school voor kosteloos onderwijs (Begine 33). Rechts het begin van de […]

Afbeelding van "Noard doorbraak Pothúswyk"

Noard doorbraak Pothúswyk

Het pakhuis links behoorde toe aan P. Veldman. Hij had een kolen en oliehandel.  Hij woonde in het pand naast het pakhuis. De gemeente heeft het […]

Afbeelding van "Noard pomp"

Noard pomp

Foto 1935. Noard vanaf de Schoolstraat. Op de voorgrond een pomp.Op voorhanden zijnde foto’s komen 8 pompen voor. Tussen de Gertrudiskerk en de toren staat […]

Afbeelding van "Merk 3"

Merk 3

Op een bepaald moment werd het ‘oog in het zeil’ toegevoegd aan de Wijnberg. Men gebruikte deze uitbreiding als stalhouderij en autogarage. Op de garage […]

Afbeelding van "Hotel de Gulden Leeuw"

Hotel de Gulden Leeuw

Het pand op de hoek is vroeger een herberg geweest. W.T. Beetstra schrijft hierover het volgende: “in 1728 ben ik de naam voor het laatst […]

Afbeelding van "Paardenmarkt"

Paardenmarkt

Foto dateert van circa 1905.  Op de Merk werd de paardenmarkt gehouden. In de Leeuwarder courant  van 20-8-1879 stond een advertentie met de volgende inhoud: JAARMARKT . Burgemeester en Wethouders […]

Afbeelding van "Kettingbrug"

Kettingbrug

Foto omstreeks 1910. In 1809 is al sprake van de Kettingbrug. In een artikel in de Leeuwarder courant: “ De secretaris zal op maandag van […]

Afbeelding van "Pastoor Janning"

Pastoor Janning

Expositie in het stadhuis. Pastoor Janning heeft, op zijn door een duizendtal kijkers bezochte tentoonstelling in het Workumer stadhuis, zes van zijn toch niet goedkope […]

Afbeelding van "Jonkersfinne"

Jonkersfinne

Foto 1975 in aanbouw de Finnen. Rechts de Jonkersfinne. De Jonkersfinne maakte deel uit van het bestemmingsplan ‘de Finnen’.  In een archiefstuk van 1754 wordt de […]

Afbeelding van "Tankstation boten"

Tankstation boten

Deze foto is genomen vanaf de jachthaven (nu Workum Watersport) richting Inthiemasingel. S.H. Schaap was destijds eigenaar van de jachthaven. In het Parool van 27 […]

Afbeelding van "IJsbaan"

IJsbaan

Jarenlang heeft de IJsclub Workum het zonder een behoorlijk veilig ijsbaanterrein moeten stellen. Als de winter dan echter even doorzette, werd toch vaak nog een […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 1"

Dwarsnoard 1

Deze foto is gemaakt in 1932. Na de demping van het Dwarsnoard in 1930 is er een plantsoen aangelegd op de plek waar de opvaart […]

Afbeelding van "Sigarenfabriek Cuba van Riemersma"

Sigarenfabriek Cuba van Riemersma

Foto uit 1948 In 1900 is in de nacht om half drie brand ontstaan in de fabriek. Aangezien er ook een partij klompen en verfwaren […]

Afbeelding van "Kleuterschool Beukerhonk"

Kleuterschool Beukerhonk

Op 6 mei 1955 vond een aanbesteding plaats voor het slopen van twee gebouwen op het terrein van het Stadsburgerweeshuis. Dit om plaats te maken […]

Afbeelding van "Begine"

Begine

Het ‘kastje’ heeft een belangrijke rol gespeeld in de historie van de voetbalvereniging Workum. De foto geeft aan waar het kastje heeft gehangen. Dit was […]

Afbeelding van "Skil"

Skil

Deze foto van het Skil dateert van 1918. Het water liep geheel rond. De naam het Skil is al eeuwenoud.De praam was destijds een veel […]

Afbeelding van "Balkfinne"

Balkfinne

Het stuk land  waarop deze straat is gekomen heette van oudsher Balkfinne.  De Noordwestzijde van de Balkfinne doorsnijdt  de huizenrij die op de kaart van ‘Van Deventer’ uit […]

Afbeelding van "Autocross"

Autocross

Autocross te Workum – Zaterdag 31 juli jl. 1965 werd op het terrein van de ijsbaan (nu Maedfinne) te Workum een nationale autocross gehouden, waarvoor ongeveer […]

Afbeelding van "Weverswei"

Weverswei

In 1972  hebben  B&W van de gelegenheid tot straatnaamgeving in het nieuwe bestemmingsplan, gebruik gemaakt de straatnamencommissie tevens om advies te vragen met betrekking tot de naamgeving […]

Afbeelding van "Dwarsnoard"

Dwarsnoard

Foto 1928. De noordkant van het Dwarsnoard eindigt met de trapgevel van voorheen de herberg ‘de Swaan’,(anno 1744).  Op het uiteinde van het Dwarsnoard eindigde het […]

Afbeelding van "Yskeboerevaart"

Yskeboerevaart

Brug over de Yskeboerevaart gesloopt in 1970. Deze vaart die parallel loopt met de Brouwersvaart, heeft zijn naam ontleend aan een buurtje die nu niet […]

Afbeelding van "Stationsweg"

Stationsweg

Links het begin van 10 werkmanswoningen van de vereeniging Volkshuisvesting Workum.Dit waren z.g. Sirius huizen. Sirius was een wasserij waar veel Workumers gewerkt hebben.Destijds deed […]

Afbeelding van "Vicariswei"

Vicariswei

Vicariswei  foto 1973 Aan de linkerkant het kerkhof. Op een foto van de Spoardyk is, naast het voormalige huis van G. Bakker, een stek wat toegang […]

Afbeelding van "Gemeentereiniging"

Gemeentereiniging

Een vertrouwd beeld uit de jaren zestig. Op deze foto staat G. Gerritsma. Hij was in dienst van de gemeente Workum. Op zijn pet staan […]

Afbeelding van "Stadsboerderij"

Stadsboerderij

Rechts was de grote stadsboerderij gevestigd, waarin aan het einde van de 19e eeuw een groothandel in koloniale en andere comestibleswaren van de firma B. S. Gaastra; de […]

Afbeelding van "Veekeuring"

Veekeuring

1946 – Op de gevel links Coöp. Boerenleenbank,  daarnaast Sleeswijckhuys. Volgens de Friso van zaterdag 28 september hield de Krite- Commissie en Omstreken, haar districts- fokveedag, […]

Afbeelding van "Veekeuring"

Veekeuring

Foto 1946. Zoals op de foto te zien was er geen sprake van het afzetten van de Merk.  De vrachtauto’s vol met melkbussen doorkruisten de veekeuring. […]

Afbeelding van "Turflân"

Turflân

Deze verwaarloosde woningen stonden rond 1900 aan het Turflân, op de rand van de plek waar het voormalige klooster “Mariënacker” heeft gestaan.(Omstreeks 1919 zijn nieuwe […]

Afbeelding van "Prysterhoek"

Prysterhoek

Op de foto is een stukje van de boerderij van Hooghiemstra te zien. Op de plaats waar nu garage Siemonsma is, was voorheen de boerderij […]

Afbeelding van "Turfschip"

Turfschip

Foto gemaakt in 1946 vanaf de lange brêge aan de Trekweg. Rechts liggen 2 turfschepen. Er wordt turf overgeladen op een kar. Deze turf was […]

Afbeelding van "Trekwei trekschuit"

Trekwei trekschuit

De Trekwei  ontleend zijn naam aan de Trekvaart naar Bolsward die in de zeventiende eeuw werd gegraven. De trekschuit  maakte gebruik van deze vaart. De Peerdestal ( […]

Afbeelding van "Klokkenroof"

Klokkenroof

Foto 1943. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vond in Nederland en België een grote klokkenroof plaats; honderden klokken werden door de bezetter opgeëist en omgesmolten. De […]

Afbeelding van "Tillefonne"

Tillefonne

Tillefonne is een Friese benaming. Tille betekent brug. In de zuidwesthoek werd de naam finne (weiland) gebruikt. Het stuk land stond in 1584 ook bekend als Inthiemafinne. […]

Afbeelding van "Turflân"

Turflân

Omstreeks 1962 is de verbinding tussen het Turflân en de Inthiemasingel tot stand gekomen. Volgens het boek van T.H. Siemelink ‘De geschiedenis van de stad […]

Afbeelding van "Stationsgebouw"

Stationsgebouw

Het stationsgebouw werd geopend op 8 november 1885.In de Maasbode stond het volgende:  De spoorbaan van Sneek naar Stavoren werd 9 augustus 1882 aanbesteed voor f […]

Afbeelding van "Sint Gertrudis gesticht"

Sint Gertrudis gesticht

In 1887 kwamen de eerste zusters van de Congregatie van JMJ (Jezus, Maria, Josef) uit Den Bosch naar Workum. In 1899 is het St. Gertrudis […]

Afbeelding van "Spoorstraat"

Spoorstraat

Bij de herbenoeming van de straten werd deze straat toegevoegd aan de Begine.Op het uithangbord links is te lezen: “handel in alle soorten kaas  J. Kramer”. […]

Afbeelding van "Snakkerburren"

Snakkerburren

Foto 1967 Feike Visser was eigenaar van een apotheek en bezat tevens twee dakpannenfabrieken. Hij ging op zondag regelmatig, met zijn met twee paarden bespannen tilbury, […]

Afbeelding van "Pothúswyk"

Pothúswyk

De Pothúswyk (vroeger Peerkewyk genaamd) is in 1964 leeggemalen. Er stond niet zoveel water meer in. Een graafmachine heeft de modder verwijderd.  Met de modder verdween […]

Afbeelding van "Poort Begine"

Poort Begine

Bij de sloop (door C. Gielstra) in 1904 van een oud huis tussen Begine 57 en 59 kwam een muur van de poort tevoorschijn . […]

Afbeelding van "School met de bijbel"

School met de bijbel

Op 17 maart 1955 is de school officieel in gebruik genomen.  School met de Bijbel kreeg later de naam ‘Dolteskoalle’. Met het onderschrift ‘Prot. Chr. Onderwijs’. […]

Afbeelding van "Pilesteechje  (Pijlsteegje)"

Pilesteechje (Pijlsteegje)

Deze foto dateert van ongeveer 90 jaar terug. De foto toont het dwars steegje van het Pilesteechje. In de jaren 70 konden de bewoners achterom […]

Afbeelding van "Oppedijk van Veen plantsoen"

Oppedijk van Veen plantsoen

In de raadsvergadering van 12 mei 1946 werden plannen gemaakt om het terrein, waar de Nederlandse Arbeidsdienst was gehuisvest,  te bestemmen als volkspark. Er is destijds […]

Afbeelding van "Poiesz"

Poiesz

Op 26 juni 1978 heeft Poiesz zich gevestigd in Workum aan het Noard in het pand waar voorheen een garage was gevestigd  van Yeme de Boer. […]

Afbeelding van "Workumer tram"

Workumer tram

Tijdens de feestactiviteiten in 1950 werd vier dagen gebruikt gemaakt van een ‘pieremegogel ’. Een tram op wielen. De ‘Wotram mij.’  (Workumer tram maatschappij) exploiteerde een […]

Afbeelding van "Pilekaen"

Pilekaen

Op de hoek van de steeg heeft het ‘preekhuis’van de Menisten (doopsgezinden) gestaan met het beeld van eem pelikaan op het schoorsteenbord. Onder andere in […]

Afbeelding van "Wachthuisje"

Wachthuisje

De foto uit 1960 toont het wachthuisje bij Nijhuizum. Wachterwoningen en wachthuisjes waren met name ook bedoeld voor de baanwachters die regelmatig de baan moesten […]

Afbeelding van "Onafhankelijkheidsfeest"

Onafhankelijkheidsfeest

In 1813 kwam, na het vertrek van Franse bezettingslegers, een tweede onafhankelijkheidsverklaring tot stand. Na de proclamatie van het Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden op […]

Afbeelding van "Oliemolen de Liefde  Bouwjaar 1703"

Oliemolen de Liefde Bouwjaar 1703

De laatste eigenaar van de oliemolen was R.S. Potma. Op   Deze molen was meer dan een eeuw in het bezit van de familie Potma.Tot 1864 werkte […]

Afbeelding van "Noard omstreeks 1905"

Noard omstreeks 1905

Foto omstreeks 1905. De bomen deed mij denken aan een staaldraad. Via een artikel in de Leeuwarder courant werd mij alles weer duidelijk. De sky […]

Afbeelding van "Hek park"

Hek park

Het 100-jarig bestaan van de Nutsspaarbank viel in de wereldoorlog (1917). En toen tijdens de bezetting in 1942 haar 125-jarig bestaan weer zonder passende herdenking […]

Afbeelding van "Mariënacker"

Mariënacker

Op 24 september 1953 werd de eerste steen gelegd voor het rusthuis ‘ Mariënacker’ door burgemeester Russchen. Het gebouw was toen al zover gevorderd dat […]

Afbeelding van "Baenspaed"

Baenspaed

Foto 1970. Ten gevolge van de realisering van het plan Bascohof is het Baenspaed komen te verdwijnen. Het is jammer dat deze echte Workumer naam […]

Afbeelding van "Lange brêge of Hollemarsbrêge"

Lange brêge of Hollemarsbrêge

De langebrêge fungeerde als ophaalbrug (een zogenaamde flapbrug) voor de vissersschepen om via de Dolte en Trekvaart in de Workumermeer te vissen. Hiervoor  moest men […]

Afbeelding van "Laadstation Parallelwei"

Laadstation Parallelwei

Het pand op de oude foto werd in eerste instantie bewoond door spoorwegbeambten.Later, toen er geen laadstation meer was, werd het ook door anderen bewoond.De […]

Afbeelding van "Jan Plezier"

Jan Plezier

Foto 1977. In 1964 werd door Plaatselijk Belang een Jan Plezier gekocht. Geschat werd dat de Jan Plezier ongeveer honderd jaar oud was. Het was […]

Afbeelding van "Houtmolenstreekje rest molen"

Houtmolenstreekje rest molen

Het Houtmolenstreekje dankt zijn naam aan de houtmolen die er heeft gestaan. Deze is in 1953 van de Workumer monumentenlijst geschrapt. Na de gedeeltelijke afbraak […]

Afbeelding van "De Jiskepôle"

De Jiskepôle

 Tj. L. Steigstra woonde aan het Noard 90. Hij was jarenlang te vinden op de ‘jiskepôle’ (vuilnisbelt) aan de Slinkewei. Met een jutezak ging hij […]

Afbeelding van "Dolte bij het Houtmolenstreekje"

Dolte bij het Houtmolenstreekje

Een foto gemaakt door Andries Deinum. Hij was een zoon van Teake Deinum die een kruidenierswinkel had aan het Dwarsnoard. Andries Deinum, emigreerde in 1938 […]

Afbeelding van "Houtmolenstreekje"

Houtmolenstreekje

Foto 1944 Het huidige Houtmolenstreekje is een gedempt gedeelte van de Diepe Dolte. Langs het Houtmolenstreekje lag in 1832 de zeepziederij van Hermanus Hendrikus Ladenius […]

Afbeelding van "Doorbraak Hearewei"

Doorbraak Hearewei

In 1627 werd er al iets geschreven over de Hearewei. Daar was destijds een ‘helling aen Snackerbueren, streckende voor van de Hearewech tot achter de […]

Afbeelding van "Spoardyk"

Spoardyk

Een foto uit 1935. De fabriekshuizen, van de Coöperatieve Zuivelindustrie  ‘De Goede Verwachting’, werden in 1908 gebouwd. De 6 woningen werden getekend door architect  S.S. Hobma.  Dezen zijn […]

Afbeelding van "Geboorte Beatrix"

Geboorte Beatrix

Op maandagmorgen 31 januari 1938 zag Beatrix op paleis Soestdijk het levenslicht. Via officiële bulletins werd verspreid dat om 09:47 uur ’een flinke dochter’ is […]

Afbeelding van "Turflân"

Turflân

De oude foto dateert van omstreeks 1935. Op de achtergrond de houtzaagmolen. In de Leeuwarder courant van 8 april 1801een advertentie waarin een pakhuisje bij […]

Afbeelding van "Coöp. Grasdrogerij"

Coöp. Grasdrogerij

Op 8 oktober 1946 is de ‘Coöp. Grasdrogerij Workum en Omstreken’ G.A. opgericht. In een vergadering tien jaar later werd besloten twee woningen te bouwen. […]

Afbeelding van "Gasfabriek"

Gasfabriek

De gasfabriek is gebouwd in 1867. De oude foto dateert van Foto 1929. Zinken gasmunten waren een soort gaspenning . Er waren  gasmuntjes van 2½ cent, […]

Afbeelding van "Brouwersdyk"

Brouwersdyk

Dit is een ansichtkaart met een poststempel 1950.Met het gezicht vanaf de Ferwoudsterweg richting Workum. In 1955 is de naam veranderd in Brouwersdyk. Deze naam […]

Afbeelding van "Elfstedentocht 1985"

Elfstedentocht 1985

 Uiterst links Timon Visser, met witte jas Eeuwe Riemersma met links van hem Tsjam Boogaard en uiterst rechts  Ynte Huitema. De dertiende Elfstedentocht werd op 21 […]

Afbeelding van "Dwarsnoard haven"

Dwarsnoard haven

Op deze foto van omstreeks 1900 is te zien dat het vrachtvervoer op Sneek, Bolsward, Leeuwarden en andere plaatsen niet langer per beurtschip, maar met […]

Afbeelding van "C.A.F."

C.A.F.

In de Friso van 1 april 1950 het bericht over de  aanbesteding voor het bouwen van een opslagloods voor de C.A.F. (Coöperatieve aan – en verkoopvereniging […]

Afbeelding van "Brandweer"

Brandweer

Foto 1960 In 1771 werd door de Magistraat van Workum bij de drukker Petrus Olingius een boekje uitgegeven met als titel: -Regulement en Ordonnantie noopens […]

Afbeelding van "It Soal"

It Soal

Deze foto, van omstreeks 1900, is genomen richting de Zuiderzee. Het Soal (soal is vaargeul) loopt langs de zeedijk tot de open zee. Links ligt […]

Afbeelding van "Aldewei"

Aldewei

De oude foto is van omstreeks 1913. Rechts de toegang tot de boerderij van de familie Haagsma. Het bruggetje ligt over de al niet meer bestaande […]

Afbeelding van "Laadstation"

Laadstation

Deze werd gebruikt voor het laden van goederen in de goederentrein. Vroeger werd een stoomlocomotief gebruikt. Op de foto een diesellocomotief die in de periode […]

Afbeelding van "Brug Sluis"

Brug Sluis

1930. Dit was de grote sluiswachterwoning, die vroeger tevens herberg was. Er werden destijds wel toneeluitvoeringen gegeven.  In juni 1939 vond er een aanbesteding plaats […]

Afbeelding van "Dwarsnoard"

Dwarsnoard

Foto is gemaakt rondom 1910. De brug die de Algeraburren met Nellemoershoek (bij café de Zwaan) verbond werd de Algeraburrebrêge genoemd. Later de Noarderfalbrêge. In […]

Afbeelding van "Hearekeunst"

Hearekeunst

Aan de Hearekeunst was een limonade en Sagofabriek.  Bij akte, gepasseerd voor de notaris Jan de Jong te Koudum den 8 juli 1887, is tusschen […]

Afbeelding van "De hondenkar"

De hondenkar

Albert Heins (groenteboer) op de hondenkar met rechts een deel van het pand wat vroeger huisartsenpraktijk was. Heins was één van vijftien groenteboeren in 1948. […]

Afbeelding van "Dwarsnoard beurtmotorschip"

Dwarsnoard beurtmotorschip

Hoek Dwarsnoard en het Houtmolenstreekje.Een beurtmotorschip ligt klaar met vracht. Op de voorgrond Ypke Flapper. Begonnen als groenteboer deed hij later zijn bedrijf uitgroeien tot […]

Afbeelding van "Zwembad bij it Soal"

Zwembad bij it Soal

Al omstreeks 1882 werd er een begin gemaakt met het realiseren van een zwembad bij destijds de Zuiderzee. Het bad is wel van start gegaan […]

Afbeelding van "It Fjouwerkant"

It Fjouwerkant

It Fjouwerkant (het vierkant). De foto is gemaakt in 1975. Men kon via de Spoardyk, Parallelweg en Aldewei een vierkant lopen. Er was een Aldewei […]

Afbeelding van "Noard Bootsma"

Noard Bootsma

De vrachtauto van Engele  de Jong lost varkens bij de boerderij van Gerrit Bootsma aan het Noard.   Achter de boerderij waren veel varkenshokken. Soms herbergden […]

Afbeelding van "Begine brug"

Begine brug

In 1915 is deze brug afgebroken.  De firma Mous uit Bakhuizen heeft gezorgd voor de bovenbouw van de nieuwe brug en het betonwerk werd toevertrouwd […]

Afbeelding van "Séburch 2-4"

Séburch 2-4

1974 Meije Regeling en Seekles aan het werk bij Seburch.Het Workumer juk, met een lengte van een meter dertig,werd door twee man op de schouder […]

Afbeelding van "Begine 24"

Begine 24

Tjeerd Zoethout woonde reeds voor de oorlog in dit pand. Hij boerde aan de Spoardyk en had een fouragebedrijf. Hij had een opslag in één […]

Afbeelding van "Begine 12"

Begine 12

Foto 1970 Tot zijn overlijden op 7 augustus 1940 woonde hier, samen met zijn vrouw Martje Bakker, Kornelis IJntema. Zij bleef hier wonen tot zij […]

Afbeelding van "Spoardyk 25"

Spoardyk 25

 Spoardyk 25 Het stations koffiehuis is toentertijd gebouwd vanwege de aanleg van de spoorlijn Sneek- Stavoren. De lijn werd geopend op 8 november 1885. Wegens […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 9"

Dwarsnoard 9

Dwarsnoard 9  Foto 1950   Al sinds het jaar 1900 woonde hierin de familie Riemersma. Hij was schoenmaker van beroep en had dus een zeer toepasselijke […]

Afbeelding van "Séburch 14"

Séburch 14

In 1928 woonde hier ene G.Visser.Sibolt Visser vertrok op 23 juni 1943 naar Schiedam.Alle Visser was hier woonachtig van 24 juni 1943 tot 14 mei […]

Afbeelding van "Aldewei 1"

Aldewei 1

Aldewei, een oude naam die in de volksmond is blijven bestaan hoewel het verloop van de weg enigszins gewijzigd is en vroeger zuidwaarts doorliep naar […]

Afbeelding van "Begine 14"

Begine 14

C. Gielstra werd op 12 januari 1922 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Gielstra begon in het pand Begine 19. Dit was omstreeks 1880.In 1936 […]

Afbeelding van "Algeraburren 23"

Algeraburren 23

Foto 1962 Tot aan zijn overlijden op 30 september 1956 woonde hier Siebren R. Dijkstra. Dit pand werd toen gebruikt als timmerwerkplaats. Hij was getrouwd […]

Afbeelding van "Begine 13"

Begine 13

Begine 13 Rinse Gielstra woonde hier tot zijn overlijden op 6 maart 1958. Zijn vrouw bleef hier wonen tot haar overlijden op 8 maart 1963. […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 20"

Dwarsnoard 20

Foto 1947 Sietse Siemonsma verhuisde op 1 december1945. Theodora van Dijk komt hier op 1 december 1951 en verhuisde 18 augustus 1953 naar Zaandam. Op […]

Afbeelding van "Begine 10"

Begine 10

Voordat Theunis Tymon Pelle met een winkel in rookartikelen begon, was hier Jarig Hendriksma als slager gevestigd. Een advertentie in de Leeuwarder het volgende: op maandag […]

Afbeelding van "Begine 33"

Begine 33

Dit pand heeft dienst gedaan als kantoor gemeentewerken.In een advertentie van de Leeuwarder courant 10 mei 1961.Bij de dienst van gemeentewerken kan worden geplaatst:Een weg- […]

Afbeelding van "Algeraburren 10-12"

Algeraburren 10-12

Tot 28 november bewoonde Petrus van der Pal dit pand. Hij verhuisde naar Noard 177( Huize Sint Gertrudis) Zoon Martinus bleef hier tot 26 oktober […]

Afbeelding van "Begine 37"

Begine 37

Hiltje de Zwart, wed. van S.J.Dijkstra woonde tot haar overlijden op 17 juli 1953 samen met haar dochter in dit pand. Op 28 januari 1954 […]

Afbeelding van "De Burd"

De Burd

Al  op oude plattegronden van Workum komt men deze naam tegen als een buurtje aan het pad dat voorheen het Turflân met de Algeraburren verbond. […]

Afbeelding van "Begine 29"

Begine 29

In 1880 is Corn. Gielstra begonnen met een winkel in Chocolade en suikerwerken, klompen en bezems enz. Dit was de aanzet van wat later uitgroeide […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 19"

Dwarsnoard 19

Foto 1964 De oudst bekende bewoonster van dit pand  was een Weduwe  Antje Dijkstra-de Boer die hier woonachtig was van 1928 tot ongeveer 1935. Of zij huurster […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 11"

Dwarsnoard 11

Foto 1950 Uit een onderzoek door Sjors Boersma,via de vele oude koopakten is gebleken dat dit pand in het jaar 1832 eigendom was en bewoond […]

Afbeelding van "Begine 35"

Begine 35

Foto 1944 Tetje Kaspersma woonde hier van 24 oktober 1944 tot zij in op 12 oktober 1945 naar Amsterdam verhuisde. Gerben Zwerver liet zich inschrijven […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 7"

Dwarsnoard 7

Mijn overgrootvader Rouke vd Meer is in Workum een slagerij begonnen waarschijnlijk aan het Noard. Samen met één van zijn zonen (Rein) heeft hij later […]

Afbeelding van "Noard 74a"

Noard 74a

Vroeger was hier een rijwielhandel gevestigd die het merk Germaan verkocht. In 1955 liet A.Yntema zich inschrijven als kapper. In 1968 werd hij uitgeschreven; in […]

Afbeelding van "Noard 37"

Noard 37

Dit pand is waarschijnlijk in 1969 afgebroken ten behoeve van de uitbreiding van Wymertshof. De laatste bewoner was Ysbrand van den Akker. Hij verhuisde op  […]

Afbeelding van "Begine 7"

Begine 7

Anne Haijtema woonde tot 5 november 1951 in dit huis. Daarachter was de boerderij van Haijtema.Hij verhuisde naar Spoardyk 36. Ik kan mij herinneren dat […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 8"

Dwarsnoard 8

Foto1973 Wopke Bekema ( † 10 juli 1945) en Hiske Bekema-Plantinga ( † 23 februari 1947) waren de bewoners aan het Dwarsnoard 8.  Jacob W. […]

Afbeelding van "Sylspaed 44"

Sylspaed 44

Foto 1944 Tot 6 mei 1941 woonde Klaas Schippers hier.Op dezelfde dag gaat Ate Kooistra hier wonen tot aan zijn overlijden op 15 september 1949. […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 32"

Dwarsnoard 32

Fokke van den Akker geboren op 30 september 1877 had transportbedrijf. Hij woonde hier tot zijn overlijden op 14 november 1964. Minze van den Akker, […]

Afbeelding van "Sylspaed 41-45"

Sylspaed 41-45

Pand 43 is afgebrokenThijs IJska ( 18- 5-1931 * 13 maart 1951 )Anne de Vries ( 17 maart 1954 * 21 december 1956 ) verhuisde […]

Afbeelding van "Merk 10"

Merk 10

Op de foto ( ca. 1930 ) hangt een bord aan de gevel met het opschrift: Bier en Melksalon. Rechts in de deuropening  Obe Veldman […]

Afbeelding van "Sylspaed 3-5"

Sylspaed 3-5

Sijbrand Leenstra woonde hier tot 24 juli 1954 waarna hij verhuisde naar Súd 115. Tjipke van de Plaats kwam op 29 juli 1954 met zijn […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 6"

Dwarsnoard 6

Tot 12 mei 1940 bewoonde Douwe Boschma dit pand. Vanaf 12 mei 1940 ging Johannes Dijkstra hier wonen tot zijn overlijden op 26 februari 1960. […]

Afbeelding van "Sylspaed 1"

Sylspaed 1

Doede Visser woonde hier tot zijn overlijden op 10 october 1945.Op 20 september 1948 komt er een verzoek binnen bij de gemeente voor de verbouw […]

Afbeelding van "Súd 78"

Súd 78

Op 14 oktober 1940 heeft L.J.Tjeerde een aanvraag ingediend voor de verbouw van de woning.L.J.Tjeerde was huidenkoopman. Hij verhuisde op 22 januari 1966 naar Hendrik […]

Afbeelding van "Noard 196"

Noard 196

Douwe Visser verhuisde eind 1945 naar het Gertrudis gesticht. Zijn zoon Marten woonde hier sinds 13 oktober 1943 tot 1 april 1946 en verhuisde toen […]

Afbeelding van "Noard 92"

Noard 92

De foto dateert van 1975 Tjerk Tjeerde was hier woonachtig tot zijn overlijden op 17 mei 1942. Zijn vrouw Heintje Moojen blijft hier wonen tot […]

Afbeelding van "Noard 76"

Noard 76

Foto dateert van 1976De fam. Auke.v.d.Plaats hebben hier gewoond van april 1963 tot aug 1973 Kunstaardewerk Atelier Altena kent zijn begin in een schuurtje achter […]

Afbeelding van "Begine 26"

Begine 26

 Wed.Petrus Brunger had hier 1832 een pottenbakkerij. Later omstreeks 1918 vestigde zich hier Douwe Huitema als veehouder. Later werd dit voortgezet door zijn zoon Marten.  […]

Afbeelding van "Noard 142"

Noard 142

Tot zijn overlijden op 10 maart 1945, woonde hier Frederik de Lange. Op 7 mei 1945 neemt Rein van der Wal zijn intrek in deze […]

Afbeelding van "Noard 132"

Noard 132

Joukje Stuur heeft hier gewoond tot haar overlijden op 7 oktober 1942. Jantje Reitsma, weduwe van Joris Wijnja, werd op 14 oktober 1942 ingeschreven en […]

Afbeelding van "Sylspaed 27"

Sylspaed 27

In 1832 is er al sprake van een Smederij. Dit was Broksma met z’n Grof-, Hoef- en Scheepssmederij.In een advertentie uit 1903 lezen we het […]

Afbeelding van "Noard 78"

Noard 78

Tot 11 december 1973 woonde hier Douwe Kramer. Hij werkte bij W.Bakker in de Begine. Dit was een fabriek waar in de eerste jaren kinderwagens, […]

Afbeelding van "Noard 13"

Noard 13

Tot 1955 werd dit pand bewoond door Age Zoethout.Daarna eigendom van Siebe Adam ( Sido)Westra tot mei 1964.Johannes Jacobus Leonhart, een van de mensen die […]

Afbeelding van "Noard 6"

Noard 6

Foto uit het jaar1989.De prachtige gevel in het midden was voorheen de woning van het hoofd van de ‘School met de bijbel’.Tot oktober 1953 heeft […]

Afbeelding van "Coöperatieve Zuivelfabriek"

Coöperatieve Zuivelfabriek

Al in 1890 werd er in de bijeenkomst van de ‘Friese Mij’ van de afdeling Workum, een voorstel gedaan door enkele boeren, om met elkaar […]

Afbeelding van "Skil 1"

Skil 1

BACO produceerde rond 1930 in Workum aardewerk. Men maakte hier onder andere plateel. Plateel is een bepaald soort keramiek (aardewerk). Het decor of motief wordt […]

Afbeelding van "Noard 60"

Noard 60

In de jaren 1880 was hier Sjoerd Eelke Postma gevestigd als huisschilder. Dit blijkt uit een advertentie in de Friso. De ondergeteekende bericht aan zijn […]

Afbeelding van "Café de Swan anno 1744"

Café de Swan anno 1744

Dwarsnoard 75 Dit oude café, stond in die tijd op een zeer goede locatie, want van hieruit vertrok immers  dagelijks de ‘Trekschuit’ die voor het […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 29"

Dwarsnoard 29

Na het overlijden van een der ouders van Dutsje, werden deze panden door de familie ver­kocht aan het echtpaar Ages-Whatley. Ages was een Hollander maar […]

Afbeelding van "Spoardyk"

Spoardyk

Ditmaal een blik op de Spoardyk. De kleine bruggetjes zijn verdwenen en de sloot is gedempt. De bruggetjes hebben plaats gemaakt voor een fietspad.

Afbeelding van "Noard 96"

Noard 96

In een geboorte akte uit 1890 wordt Jacob Kroijenga vermeld als vader met als beroep sigarenfabrikant. Deze fabriek werd gedreven door Kroijenga en Ferwerda. De […]

Afbeelding van "Noard 89"

Noard 89

Johannes Pieters Bijvoets (1869-1945) is geboren in de buurt van Sneek en was de laatste koperslager van Friesland . De schrijfwijze Bijvoets komt bijna uitsluitend […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 65"

Dwarsnoard 65

Sjieuwke Huisman was schilder en woonde hier tot zijn overlijden in 1961. Zijn vrouw woonde hier nog tot juni 1967. Achtereenvolgens woonden hier Gabe de […]

Afbeelding van "Noard 52"

Noard 52

Toen deze foto werd genomen werd dit pand bewoond door de heer P.Douma. Op het naambordje staat zijn naam maar tevens daaronder machinist. Een advertentie […]

Afbeelding van "Merk 16"

Merk 16

Dit pand heeft vanaf 1822 – 1955 een hotel – logement als bestemming gehad. Zo heette het in 1821 het Wapen van Amsterdam. Later in […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 29"

Dwarsnoard 29

Een advertentie uit de Friso van 1916 meldt het volgende: “Gevestigd in Workum als timmerlieden Gebr.van ’t Veer. Die zich als zodanig beleefd bij de […]

Afbeelding van "Noard 11"

Noard 11

Op het rechter winkelraam staat: ‘Bureau de Workumer’ Hier werd destijds het nieuws – en advertentieblad  “de Workumer” uitgegeven en gedrukt.Dit blad werd huis-aan-huis verspreid […]

Afbeelding van "Noard 112"

Noard 112

Foto 1962 Vanaf 1774 is de familie De Boer actief als pottenbakker in Workum. Noard 112 is gekocht in 1882 Freerk Aukes de Boer. Ook […]

Afbeelding van "Noard 12"

Noard 12

Foto 1978 Arjen Bijvoets had zijn zaak ‘de goedkope winkel’ genoemd. In een advertentie uit 1907 biedt hij aan GIFTVRIJ EMAIL en Nickelwaren met garantie. […]

Afbeelding van "Noard 3"

Noard 3

Foto 1966 Het  pand had in een kamer een prachtig behang daterend van 1800. Het behang is jaren terug uit het huis verwijderd en gerestaureerd. […]

Afbeelding van "Merk 27"

Merk 27

G.S.Visser is hier begonnen met een fietsenzaak. Een advertentie uit 1923 meldt de verkoop van motoren, rijwielen, Benzine, olie en een soliede Reparatie-inrichting. Zij zoon […]

Afbeelding van "Aldewei 7"

Aldewei 7

Sietse Ybema was één van de oprichters van de Boerenleenbank in Workum in 1909. Hij was één jaar voorzitter van het bestuur toen Sjoerd Ybema […]

Afbeelding van "Noard 9"

Noard 9

Foto uit 1930.De dames Sijbrandi runnen een winkel met knottenbreiwol, klosjes naaigaren, lakens en slopen. In 1955 koopt Cornelis de Jong het pand en begint […]

Afbeelding van "Noard 51"

Noard 51

De gevel dateert uit 1624. Foto omstreeks 1900.Er was toen een klein kruideniers winkeltje gevestigd. De eigenaar was A.DijkstraIn 1832 woonde hier de zilversmid Ruurd […]

Afbeelding van "Súd 62"

Súd 62

Foto 1962 In de Friso van 2 mei 1943 staat het volgende: Opening van de Manufacturenzaak ‘De Ster’ zuid Wijk C37 te Workum.Zaterdag 9 mei […]

Afbeelding van "Noard 1"

Noard 1

De foto is genomen in de jaren 50. Lieuwe van der Goot had hier toen een winkel voordat hij verhuisde naar Noard 7. Begin 1940 […]

Afbeelding van "Súd 74"

Súd 74

Op de foto uit de jaren 30 staat op de ramen G.S.Hoekstra Rijwielen en naaimachines.In een advertentie uit 1907 staat: wenscht U Rijwielen met lichten […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 3"

Dwarsnoard 3

Foto 1960 Vanaf Mei 1924 tot Januari 1968 heeft de familie Vogelzang deze zaak gerund. Eerst door senior alleen, maar later samen met zijn zoon. […]

Afbeelding van "Súd 38"

Súd 38

Foto uit 1939Op het raam staat: agent Phoenix-Gazelle fietsen C.Romkema v/h Schootstra.De voorganger van Romkema, Folkert Schootstra, was uurwerkmaker en verkocht ook rijwielen en naaimachines. […]

Afbeelding van "Merk 13"

Merk 13

Oude foto 1957In dit pand woonde en werkte Th. Koopen en was ingeschreven bij de KvK van 1949-1969.Een advertentie uit 1940 meldt: H.H.Veehouders! Voor de […]

Afbeelding van "Noard 47"

Noard 47

Op de foto staat de bakkerij van Franke van der Horst .Op 30 december 1839 wordt het woonhuis Noard 47 als Afgescheiden kerk in gebruik […]

Afbeelding van "Súd 34"

Súd 34

Omstreeks 1900 begon Siebe Dijkstra met “De Goedkope Bazar”In een advertentie staat “de beste Petroleum-verlichting is: De “Alladin” Vergaslamp , komt ze zien inDijkstra’s bazar […]

Afbeelding van "Noard 39"

Noard 39

Omstreeks 1900 was dit het postkantoor, later het armenhuis.In 1946, toen het nog tehuis voor ouden van dagen was, werd Folkert Boonstra benoemd.Folkert en zijn […]

Afbeelding van "Noard 8"

Noard 8

In 1858 werd de “Bijzonder school met de bijbel” gebouwd die uit één laag bestond. Later is er door de Workumer architect Hobma een tekening […]

Afbeelding van "Merk 3"

Merk 3

In 1875 meldt De heer E.Teppema dat hij eigenaar is geworden van Logement ‘de Wijnberg’ met bijbehorende stallingen beveelt zich bij dezen in de gunst […]

Afbeelding van "Noard 178"

Noard 178

Noard 178Boerderij van Gerrit Bootsma. De plaats is afgebroken in de jaren 50 voor een doorbraak van de Balkfinne.In 1930 wordt een bouwvergunning aangevraagd voor […]

Afbeelding van "De Fekkes Molen"

De Fekkes Molen

Aan de Diepe Dolte stond deze zaagmolen ‘De Koe’. De molen dateerde waarschijnlijk uit 1647. Zeker is dat Raerd Foeckes Sagmans in 1706 sekere fraije […]

Afbeelding van "Noard 7"

Noard 7

Volgens het briefhoofd van een rekening uit 1903 drijft Anne Visser Annez. een handel in veevoeder, landbouwbenodigdheden, kruideniers- en grutterswaren en sigaren. Een advertentie uit […]

Afbeelding van "Merk 2"

Merk 2

In de Friso van 1923 staat een advertentie met de vermelding dat Simon Gaastra Koffij en Thee opgericht is in 1870. In 1904 is men […]

Afbeelding van "Merk 19"

Merk 19

In dit pand hebben verschillende ondernemers hun kost verdiend.Op de foto uit 1900 was dit de winkel van de Zwart met manufacturen.In de jaren 20 […]

Afbeelding van "Merk 26"

Merk 26

Koek- en banketbakker D.J.de Boer houdt zich, volgens een advertentie uit 1884, aanbevolen voor Bruiloften, Koperen-, Zilveren- en Gouden Huwelijksfeesten tot het geven van Diné’s, […]

Afbeelding van "Merk 18"

Merk 18

Albert Kuipers had een goud en zilversmederij die dateerde 1760. In een advertentie uit 1923 prijst hij zijn zilveren lepeltjes met Waaggebouw en Wapen van […]

Afbeelding van "Súd 88"

Súd 88

Op de foto staat J.P.Hoekstra voor zijn bakkerswinkel.In de jaren 50 hebben hier Roel Hiemstra met zijn vrouw gewoond. Hij werkte bij carrosserie Yntema.Jaques Stallmann […]

Afbeelding van "Súd 50"

Súd 50

Hidde de Jong manufacturen was tevens Mr. Kleermaker volgens een advertentie in de Friso van 1883.In 1929 had H.J. Dikhoff, volgens een nota uit het […]

Afbeelding van "Merk 9"

Merk 9

Voorheen was hier omstreeks 1900 de stoom tabaksfabriek van Nicolaas Willems Troste ‘de oude rooker’.In een advertentie uit 1888 lezen we het volgende: H.H.Rookers! Zij, […]

Afbeelding van "Súd 100"

Súd 100

Jouw van den Akker omstreeks 1920Op de gevel staat Fijne vleeschwaren comestibels ( kruidenierswaren) vethandelIn 1929 komen we een advertentie tegen met de volgende inhoud:Voor […]

Afbeelding van "Noard 22"

Noard 22

In 1875 had Feike Brouwer een slagerij in dit pand en werd later overgenomen door zijn zoon Molleurus Brouwer. In de jaren 20 neemt Jeremias […]

Afbeelding van "Súd 144"

Súd 144

In het grote witte huis heeft Ulbe Wzn Zwolsman, de scheepsbouwer en werfbaas van scheepstimmerwerf ‘de Hoop’ gewoond. Ik vond het opvallend dat de panden […]

Afbeelding van "Súd 13"

Súd 13

H.A.Bergsma was hier destijds gevestigd (volgens de Kamer van Koophandel van 1943 – 1963) met een groothandel in limonade en sigaretten. Op de foto is […]

Afbeelding van "Spoardyk 24"

Spoardyk 24

Tj.Tjeerde was, anno 1909, directeur van Stoomwasserij “Sirius”. De naam is ontleend aan de ster Sirius in het sterrenbeeld Grote Hond en is de helderste […]

Afbeelding van "Súd 11"

Súd 11

Auke Wouda had een schoenhandel van begin 1900 -1956.In 1907 komen we een advertentie tegen waarin hij zich aanprijst als specialist in sportschoenen.Tevens was er […]

Afbeelding van "Noard 75"

Noard 75

De inwijding van de nieuwe kerk heeft plaats gehad op donderdag 1 december 1887. Voorheen was de kerk gevestigd aan het Noard 47. In 1920 […]

Afbeelding van "Noard 125"

Noard 125

In de jaren twintig was hier slager T. van der Meer gevestigd.Daarna komen we in 1936 een advertentie tegen met de volgende tekst:Wy dogge mei […]

Afbeelding van "Trekweg 6"

Trekweg 6

Jan Haagsma was palinghandelaar en woonde aan de Trekweg 6. De palinghandel in Workum is tot 1881 in handen van Rintje Jans Visser, tevens burgemeester […]

Afbeelding van "Súd 6"

Súd 6

Oude rekeningen uit 1796, die onlangs zijn gevonden bij het opruimen van de woning, geven aan dat hier een kruidenierswinkel is geweest van Tjeerd Johannes. […]

Afbeelding van "Noard 24"

Noard 24

Een advertentie uit 1904 waarin S.Graafsma ( gedipl.hoefsmid) zich aanbevolen houdt voor het maken van molenschroeven.In 1932/1933 is de bedrijfsnaam gewijzigd in D. GraafsmaIn een […]

Afbeelding van "Noard 176"

Noard 176

Durk de Haan had een installatiebedrijf.In 1928 en 1956 hebben verbouwingen aan de gevel plaats gevonden.Tevens was Durk de Haan actief in de knapenvereniging.Later heeft […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 66"

Dwarsnoard 66

Voordat Leo de Vreeze zijn kruidenierswinkel vestigde was dit een fabriek en magazijn van wasproducten. Benodigdheden voor zuivelfabrieken en wasserijen.Volgens de inschrijving van het handelsregister […]

Afbeelding van "Noard 28"

Noard 28

Wagenmakerij Jacob Piso.In 1941 is Jacob Piso, volgens het handelsregister, gestopt met zijn bedrijf.In vroeger tijden zaten een wagenmakerij en een smederij naast elkaar. In […]

Afbeelding van "Súd 126"

Súd 126

Sijmen Boersma trouwde in 1952 met Ina Antonides. Zij hadden samen een winkel met rookwaren en een kruidenierswinkel. Links op de foto was vroeger een […]

Afbeelding van "Súd 128"

Súd 128

Nicolaas Jacobus Kurpershoek begon aan het Súd een bakkerszaak.Uit een huwelijksakte blijkt hij reeds bakker te zijn in 1910.Later heeft zijn zoon Piet de winkel […]

Afbeelding van "Súd 46"

Súd 46

Foto 1923Hoite K. Pruiksma had hier een slagerij. En adverteert dat hij een slagerij heeft met moderne Koelinstallatie en levering van 1e kwaliteit Rund-en Varkensvleesch […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 45"

Dwarsnoard 45

Foto uit 1936 Café de Leeuw in de deuropening Henk de Vries (dansleraar)In 1913 was J. v. d. Baan uitbater in Bier- en koffiehuis de […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 49"

Dwarsnoard 49

Het pand dateert uit 1762J.Schaafsma kruidenier – foto 1944Vanaf de jaren 50 bewoond door Minze van den Akker die een transportbedrijf exploiteerde.In 1929 was Fokke […]

Afbeelding van "Begine 28"

Begine 28

1915 B.J. Gras Kruidenier en venter met Petroleum.Boven de kar staat het opschrift: maatschappij voor de detailverkoopvan Petroleum de automaat. Naast de kar staat B.J.Gras […]

Afbeelding van "Noard 93"

Noard 93

Begin 1900 was slagerij Blom hier gevestigd.Veearts Heeringa woonde op Noard 91. Noard 93 was zijn praktijkruimte.In de jaren 70 de winkel van foto Conens

Afbeelding van "Dwarsnoard 36"

Dwarsnoard 36

Dwarsnoard 36 Foto 1962In 1920 was Johan Lambert Westerman gevestigd in het pand van Flapper Hij verkocht petroleum en sterke drank.Hij sútelde o.a. in It […]

Afbeelding van "Noard 53-55"

Noard 53-55

Noard 53 -55De naam Haye van der Werf was alom bekend in de stad Workum en wijde omgeving. Drie generaties van der Werf hebben ruim […]

Afbeelding van "Noard 74"

Noard 74

Vroeger was hier een rijwielhandel gevestigd die het merk Germaan verkocht. In 1955 liet A.Yntema zich inschrijven als kapper. In 1968 werd hij uitgeschreven; in […]

Afbeelding van "Nonnestrjitte"

Nonnestrjitte

Deze foto van omstreeks 1910 toont een tijdelijk geplaatste draaibrug, zij verbindt het uiteinde geplaatste draaibrug de Emmabuert, over de Dolte heen, met de Nonnestrjitte. […]

Afbeelding van "Súd 71"

Súd 71

Súd 71 Kaashandel Joh.Kramer. In de steeg daarnaast was een sigarenfabriek Vertrouwen van B.R.de Jong die later een sigarenwinkel in de Begine had. Foto dateert […]

Afbeelding van "Noard 2"

Noard 2

De CAF ( Coöperatieve aan – en verkoopvereniging voor de landbouw in Friesland) had een pakhuis aan het Noard 2. Het kantoor en verdere opslag […]

Afbeelding van "Dwarsnoard 2"

Dwarsnoard 2

Ca. 1900 E.J.Witteveen Sigaren en tabakLater volgens het register van de KvK in 1936 overgenomen door zijn zoon J.Witteveen.In 1943 gaat O.O.Siemonsma de rookwaren verkopen […]

Afbeelding van "Begine 32"

Begine 32

In 1924, toen de oude foto werd genomen, was hier de kruidenierswinkel van T.Walta gevestigd. In de oorlogsjaren was hier- en in het naastliggende gewone […]

Afbeelding van "Súd 60"

Súd 60

Deze woning geeft nu onderdak aan de in Workum zo bekende groenteman Tedy Walthuis.Het pand is een tijdje bewoond geweest door de fam.Bouma, maar later […]

Afbeelding van "Súd 1"

Súd 1

Súd 1  Foto uit  1920. Vroeger was op deze plaats een pandjeshuis.Wed. J.T.Gaastra  Kuiperij en Klompenhandel.In 1944 een kruidenierswinkel van de wed. Wijngaarden.Het pand heeft […]

Afbeelding van "Merk 22"

Merk 22

Jan Johannes Meijer en Tjitske Boorsma waren tussen 1886 en 1930 de uitbaters van Sociëteit de Harmonie.In het archief van de Leeuwarder courant wordt in […]

Afbeelding van "Begine 52"

Begine 52

Op 14 augustus 1922 werd de school voor gereformeerd christelijk onderwijs te Workum geopend. Hiervoor werd de openbare school aan de Stationsweg, de vroegere ULO, […]

Afbeelding van "Noard 119"

Noard 119

Het pand heeft in de loop van de jaren uiteraard veel veranderingen ondergaan, zo blijkt deze week uit de ‘geschiedenisrubriek’ van Henk Gorter. Het is […]

Afbeelding van "Noard 153"

Noard 153

Aandacht voor dit pand dat – zo is te zien op de biljetten ‘te koop’ op de ruiten op de ‘nieuwe’ foto – voor een […]

Afbeelding van "Houtmolenstreekje"

Houtmolenstreekje

Foto 1932 Op de achtergrond ‘de Houtmolen’Er is een ansichtkaart, met dezelfde afbeelding, waarop de titel ‘Bolwerk’ voorkomt. Niet geheel vreemd is de aanduiding ‘Bolwerk’ […]

Afbeelding van "Noard 15"

Noard 15

Omstreeks 1921 was het manufacturen winkel van Durk GroenhofLater in 1947 Sido Westra met IJsbar en LunchroomVervolgens A.Leonhart, Andr.de Jong, F.de Jong, A.v.d.Ley en in […]

Afbeelding van "Noard 109"

Noard 109

Noard 109De foto is genomen in 1910Op dat moment een schoenhandel van Petrus Eiling.In de deuropening staat mevr. Eiling met dochter S.Konst die op 30 […]

Afbeelding van "Aldewei 1E"

Aldewei 1E

Op 14 augustus 1922 werd de school voor gereformeerd christelijk onderwijs te Workum geopend. Hiervoor werd de openbare school aan de Stationsweg, de vroegere ULO, […]

Afbeelding van "Hearewei 2"

Hearewei 2

1889 – 1938 NV Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes & Co1938-1955 Lijempf ( Leeuwarder ijs en meelpoeder fabriek )1957- 2005 Aardewerkfabriek R.F.de BoerDaarna was Blaes […]

Afbeelding van "Emmabuert"

Emmabuert

Een blik en de lens gericht op de Emmabuert, bij de echte Workumers beter bekend als de Emmakade. De foto’s zijn vanaf de Beginebrêge genomen. […]

Afbeelding van "Begine 20"

Begine 20

In tegenstelling tot andere kleine(re) plaatsen als Goenga (Pieter Huistra, nu trainer van FC Groningen), Pingjum (Uilke Piebe oftewel Oekie Hoekema, diens vader Jan Hoekema, […]

Afbeelding van "Begine 1"

Begine 1

In de historische serie van Henk Gorter een foto van het pand Begine 1 zoals het er in 1916 uitzag. Hier was toen het postkantoor […]

Afbeelding van "Noard 59-61"

Noard 59-61

Waar blijft de tijd? Dat is werkelijk de verzuchting die velen zullen slaken bij het bekijken van de foto’s in onze rubriek over Workum van […]

Afbeelding van "Noard 45"

Noard 45

Foto 1944In een Friso uit het jaar 1907 komen we de volgende advertentie tegen:Wollen Dekens – Fantasie, Ramage, Gewone en Paardendekens, in verschillende kleuren. Voorts […]

Afbeelding van "Schoolstraat 11"

Schoolstraat 11

Een opname van de ‘pleats’ aan de Schoolstraat 11. De bovenste foto, die uit 1925 dateert, laat zien dat toen in het linker gedeelte, de […]

Afbeelding van "Begine 57"

Begine 57

In de serie die het verleden en het heden van de stad Workum in foto’s laat zien, deze week een opname van de ‘pleats’ aan […]

Afbeelding van "Noard 15…"

Noard 15…

Op de ‘nieuwe’ foto de situatie aan een gedeelte van het Noard zoals deze nu is (2012) met van links naar rechts een gedeelte van […]

Afbeelding van "Noard 65"

Noard 65

In de reeks ‘Workum van vroeger en nu’ op de bovenste foto de panden Noard 65, 67 en 69 zoals ze er in 1954 uitzagen. […]

Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: