Raadsenquête Empatec

20 aug

In de week van 11 tot en met 15 oktober zijn de openbare verhoren, onder ede, voor de Raadsenquête Empatec. De enquêtecommissie heeft ambtenaren en (oud-)bestuurders van de gemeente Súdwest-Fryslân en (oud-)medewerkers en (oud-)leden van de Raad van Commissarissen van de NV Empatec voor deze verhoren opgeroepen. Een aantal van de opgeroepen personen heeft aangegeven niet te willen meewerken aan de openbare verhoren. Er zijn twaalf verhoren.
Achtergrond
Op 8 maart 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het instellen van een raadsenquête naar Empatec. Op dat moment is er een enquêtecommissie ingesteld en in juni 2021 is er een gecombineerd team van twee onderzoeksbureaus aangetrokken om de enquêtecommissie te ondersteunen in het onderzoek.
De afgelopen maanden heeft de enquêtecommissie haar vooronderzoek verricht. Er zijn informatieverzoeken verzonden aan het college van de gemeente Súdwest-Fryslân, de GR Fryslân-West en de NV Empatec. De verkregen informatie is geanalyseerd en onderzocht. Ook zijn er gesprekken en interviews gehouden met betrokkenen en deskundigen om zo meer inzicht op het dossier te krijgen. Aan de hand van het vooronderzoek is er een lijst met personen gemaakt die de enquêtecommissie graag openbaar zou willen verhoren.
Live te volgen
Het eerste verhoor start maandag 11 oktober om 12.30 uur. De verhoren vinden plaats in de raadszaal van het Bestjoershûs aan de Marktstraat in Sneek. De verhoren zijn live via de website van de gemeente te volgen. Belangstellenden kunnen de verhoren ook fysiek bijwonen. Aanmelden is niet nodig.

Rapportage
Na afloop van de openbare verhoren stelt de enquêtecommissie samen met het onderzoeksteam een rapport op. Dit rapport wordt eind 2021 aan de gemeenteraad gepresenteerd.
Meer informatie en de link voor het live volgen van de verhoren kunt u vinden op: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/raadsenquete-empatec/