“Onze” skûtsjes klaar voor IFKS

28 jul

Ineke Mulder-Grasman

Wietse Bandstra, zoon van skûtsjesiler en IFKS-bestuurslid Age Bandstra, krijgt van jongs af aan het skûtsjesilen mee. Je zou kunnen schrijven, daar het skûtsje Redbad Workum als thuishaven heeft: hij kreeg het met de paplepel (brijlepel) ingegeven, ware het niet dat Wietse geen Warkumer van geboorte is en er ook niet woonachtig is. Heit Age deed in 1983 voor het eerst mee aan de IFKS-kampioenschappen. De IFKS zeilde in 1982 de eerste wedstrijden op het IJsselmeer bij Hindeloopen.

In de totaal 10 jaar die Age met de Hoop op Welvaart meezeilde wist hij vier keer het kampioenschap te winnen. Geduchte tegenstander, ook in de Strontrace vanuit Workum, was Nico Hoek met de Lutgerdina Smeltekop. Age Bandstra hield zijn zoon Wietse voor dat als hij 12 jaar was hij mee mocht aan boord.
Helaas verkocht heit Age het skûtsje toen Wietse 11 jaar was. Jammer, zeer zeker, maar het bracht ook nieuwe kansen voor Wietse mee. Zo stippelde Wietse Bandstra zijn eigen route uit en maakte hij deel uit van de bemanning op zowel SKS- skûtsjes als op de schepen van de IFKS. Zo was hij bemanningslid op het skûtsje van Drachten in de SKS dat in 2003 derde werd in het eindklassement. Een enorme verrassing. Schipper was toen Douwe Visser Azn., nu veelvuldig kampioen op het skûtsje van Grou. De Hoop op Welvaart is na diverse omzwervingen nu het in de SKS uitkomende skûtsje van de Súdwesthoeke met Auke de Groot aan het helmhout.

Maar hoe dat allemaal zij, Wietse leerde alle facetten van het reilen en zeilen aan boord van een skûtsje en dat gaf hem kennis en zelfvertrouwen. En dan is het moment daar dat Wietse zelf de rol van schipper gaat vervullen op een ‘geleend’ skûtsje, de Yde.
Met de bemanning, opgeschar reld bij de Fryske studentenvereniging in Groningen, Bernlef, waarvan Wietse zelf ook deel uitmaakte, wisten zlj na de C-Klasse te hebben doorlopen de top van de B-Klasse te bereiken.

Zoals het een ‘echte’ schipper betaamt, wilde hij zijn ‘eigen’ schip onder de kont hebben en zo geschiedde. Wietse kocht een skûtsje, althans het casco, van een in 1911 gebouwd schip. In Tonko Hofman uit Workum, zoon van wijlen dokter Hofman, vond Wietse zijn compagnon. Samen, en met vele handen van vrijwilligers, is het skûtsje dat Redbad als naam draagt wedstrijd klaar gemaakt. Sponsors en/of leden van de Club van 100 zijn welkom, zelfs meer dan dat, aldus Wietse die, zoals het een Bandstra betaamt, niet om woorden verlegen zit. Door wisselingen van schippers in zowel de A- als de B-klasse, schoof Wietse door naar de A-Klasse. Om het schip A-klasse waardig te maken is het onlangs volledig gestraald waardoor het meer ‘gang’ heeft gekregen. De Redbad snijdt nu als een scherp mes door het water. Uiteraard wensen wij Wietse Bandstra en zijn bemanning, die zowel dames als heren telt, een fantastisch kampioenschap toe. Een stad als Workum mag trots zijn op haar skûtsjes, het zijn er – zoals bekend – namelijk twee die Workum als thuishaven hebben. Naast de Redbad vaart ook de Brijbek met schipper Jeroen Sytsma onder de vlag van Workum. Schipper en opvarenden van dit skûtsje wensen wij natuurlijk ook een succesvol kampioenschap toe. Schippers en bemanningen, behouden vaart en vergeet niet: de beste stuurlui staan aan wal.
Afgelopen zaterdag wist de Redbad nota bene een vijfde plaats in de A-klasse te behalen tijdens de wedstrijd ‘Slach om Heech’, een trainingswedstrijd voorafgaand aan het IFKS-kampioenschap. Een prachtig resultaat, naar aanleiding waarvan hier kan worden geschreven: de Redbad is der klear foar, der klear foar om yn de A-klasse te silen.
Bron: workumer krant FRISO
Foto: Jenny Bouma