Monique Topeeters geslaagd

18 okt

Zaterdag 9 oktober jl. is Monique Topeeters geslaagd voor de Meerjarige Dirigenten Opleiding (MDO). Deze is de,hoogst haalbare dirigententopleiding op amateurniveau. Zij heeft deze opleiding gevolgd bij Muziekpraktijk Karel Kok in Schagerbrug (Noord-Holland).

De opleiding bestaat uit een aantal theoretische vakken zoals stemvorming, algemene muziekleer, muziekgeschiedenis en harmonieleer, alsook uit praktische vakken zoals dirigeertechniek, het dirigeren van een koor in de vorm van A Capella stukken (met stemvork) alsook begeleide stukken. Verder behoren ook het zingen van een lied en het spelen van een stuk op de piano tot de praktijk opdrachten.

Monique kan deze ervaringen van de opleiding meenemen in de drie koren die ze inmiddels dirigeert. Dat zijn de Sneker Cantorij, het Fries Mannenensemble en sinds kort ook Sjongsum uit Workum. Foto Wiep Visser.
Bron  workumer krant FRISO