Fyftich jier lyn

28 jul

29 juli

Afgebroken –De gereformeerde pastorie, die zo langzamerhand tot een aanfluiting was geworden voor de Workumer samenleving, is in de laatste week van de bouwvakvakantie afgebroken. De afbraak werd gedaan door Fa. Postma uit Leeuwarden, dezelfde die ook Wymertshof heeft afgebroken. Verder vernemen wij dat de bouw van de nieuwe pastorie zal staan onder architectuur van het architectenbureau W. Hylkema. Volgens ‘Ons Kerknieuws’  hoopt men in het voorjaar 1972 met de bouw gereed te zijn.

Geslaagd –  Aan de Technische Hogeschool te Eindhoven slaagde voor het kandidaatsexamen elektrotechniek de heer
 T. W. Siemensma.

Kraaien in schoorsteen – Het bleek dezer dagen dat twee kraaien een veilige plaats hadden gezocht in de schoorsteen der doopsgezinde kerk. Maar ze hadden er niet op gerekend, dat in het voorlaar de kachel van de kerk nog eenmaal moest worden gestookt. Ze moesten dit dan ook met de dood bekopen. Deze week werd de schoorsteen schoongemaakt. Men kon dan ook twee volle emmers met nesten en twee dode kraaien uit de schoorsteen halen. De ene kraai was zeker door de dood verrast, toen zij net aan het eieren leggen was. Want één ei kwam nog uit het dode lichaam.

Inbraak – In de nacht van maandag op dinsdag jl. is er in de R.K. pastorie ingebroken, de inbrekers hadden hier vrij spel, want pastoor Janning en zijn huishoudster waren wegens vakantie afwezig. Dinsdagmorgen kwam men tot de ontdekking van de inbraak toen mende kerk ging gereedmaken voor de ochtenddienst. Via de pastorietuin moeten de nachtelijke bezoekers door het keuken raam naar binnen gekropen zijn om daarna enkele binnendeuren te forceren. Het valt nog niet na te gaan of er iets is vermist, mede door het feit dat de pastoor nog afwezig was .Dinsdagmorgen vroeg reeds heeft de politie een grondig onderzoek ingesteld door her nemen van vingerafdrukkenenz. Ook had men de beschikking overeen politiehond. Hopelijk zullen de ongewenste bezoekers nog achterhaald kunnen worden.

Hooibroei – Zondagmiddag werd brandalarm gegeven voor een dreigende brand bij de boerderij van de heer P. IJ. Vander Valk, Hoek van de stal. Het hooi in de schuur had een zodanige temperatuur, dat men net betervond om de brandweer te waarschuwen. Tegen halt zes ‘s avonds kon weer worden ingerukt zonder dat er gespoten behoefde te worden. Men slaagde erin de dreigende hooibroei onder controle te krijgen.
Bron: workumer krant FRISO