Fyftich jier lyn

26 jul

22 juli

Gestrand – Vorige week dinsdag raakte, vermoedelijk door de harde wind, een zeilbootje uit de koers en liep vast op het strand voor de camping. De twee inzittenden konden, hoewel met een nat pak, uit hun bootje stappen en naar de vaste wal lopen. Daar de boot heel moeilijk was vlot te krijgen, hebben de twee gestrande zeilers enkele dagen op de camping hun bivak moeten opslaan.

Verkeersborden – Wie op het Noard de Brouwersdyk inslaat richting Ferwoudekomt vlak achter de betonbrug bij deR.K. lagere school, aan beide zijdenvan de weg een verkeersbord tegen,waarop vermeldt staat: 50 km. Dithoudt dus in dat men naar Ferwoudeniet sneller mag rijden dan 50 kilometer per uur.Komt van de richting Ferwoude danstaat op deze plaats , weer aan beidezijden van de rijweg een bord met: 50km. met daardoor de bekende streep,die aangeeft dat het 50 km. verbodgeĆ«indigd is, en dus weer sneller magworden gereden. Zodat men Workumkan inrijden op de Brouwersdyk meteen snelheid, die hoger is dan 50 km.

Gestrand – Donderdagmiddag stranddeeen plezierboot bij de pier te Workum.De schipper, een Duitser, heeft waarschijnlijk niet de goede vaarroute inhet oog gehouden en daardoor kwam  zijn schip vast te zitten aan de drogekant van de pier.Direct na het vastlopen van de bootwerden door middel van vuurpijlennoodsignalen gegeven. Deze werden onder meeropgemerkt door het personeel vande reddingboot te Hindeloopen. De reddingboot voer uit en het gelukte omhet jacht weer vlot te trekken.

Geslaagd – Een  dezer dagen te Leeuwardenvoor het praktijkdiplomaBoekhouden onze plaatsgenoot de heerJ. Yntema.

Elk Grove Band – De Culturele Raad van Workumkomt alle lof toe, dat zij er in isgeslaagd bovengenoemd orkest telaten op treden in de Klameare te Workum. Dinsdag 20 juli was er in de Klameare dit optreden van de Elk Grove Band uit. Elk Grove City (U.S.A.). Het optreden van deze schoolband was een groot succes, al moet gezegd worden dat er onder de jongeren ook enkele oudere leden, die zeker de schoolgaande jaren al achter de rug hadden, bij het orkest waren ingedeeld. Deze schoolband, die een Europese tournee maakt door Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitseriand, Frankrijk en Engeland, bracht jazz in de Stijl van Count Basie, Stan Kenton en Duke Ellington. Het orkest bestaat nu vier jaar en de leider D. Peterson, die muziekleraar is, heeft in enkele jaren dit orkest naar een goede hoogte weten te brengen. Rythmisch en ook solistisch werd het spel goed naar voren gebracht. En de organisatie van deze avond, de Culturele Raad, komt alle eer toe, dat zij er in geslaagd is dit orkest naar Workum te laten komen. De orkestleden van de Elk Grove Band waren ondergebracht bij de leden van het muziekcorps Advendo te Sneek. En zo kwam het dat er veel Advendo leden de tocht naar de Klameare in Workum hadden gemaakt, om aanwezig te zijn bij het optreden van deze Jazz Band. De leider Peterson had ‘s morgens in Sneek van het gemeentebestuur een erepenning ontvangen en deze penning droeg hij met enige trots tijdens het optreden in Workum