Fyftich jier lyn

28 jul

15 juli

Grote deelname – Zondag 11 juli hadden ruim 550 schepen ligplaats gekozen bij de Prinsentuin te Leeuwarden. De opvarendenwerden ‘s middags en ‘s avonds beziggehouden met kermis, concert, en dansorgelshow aangeboden door de gemeente Leeuwarden, VVV Leeuwarden en deGaviola club. De Prinsentuin werd ‘savonds voor dit doel verlicht met slingers en lampen. Maandagmorgen om negen uur werdhet startschot gegeven door de commissaris der koningin in Friesland, mr.H. Rijpstra. Hij deed dit door een drukop de knop waardoor een bom tot ontploffing werd gebracht, waarin zich eenparachute bevond met een grote nationale vlag. Hij die deze parachute zouvinden en inleveren bij het bureau VVV te Leeuwarden, ontving een geschenkenbon, die beschikbaar werd gestelddoor de watersportvereniging ‘DeMeeuwen’ organisator van deze Elfstedentocht.Na het spelen van het eerste coupletvan het Wilhelmus zette de vloot zichin beweging.Voor de eerste keer in de geschiedenis van de elf stedenboottocht gaat deANWB- waterwacht de gehele tocht meemaken. Toch zal het in onze stad weer eendrukte van belang worden als de bijna600 schepen hier door de Dolte passeren. Naast de veie toeristen die er nuin Workum zijn, zal dit donderdag a.s . nog meer drukte en gezelligheid opleveren.

Geslaagd –  
Aan de Technische Schoolte Bolsward voor de afdeling Landbouwwerktuigen herstellen A. Siemonsma.
– Aan de R.K. Huishoudschoolte Bolsward voor het praktijkdiploma mej. T. Zeinstra.Voor het Praktijk- en het aanvullendTheoretisch diploma de dames T. Brandsma en G. de Jong.

Bezoek uit Zweden – Donderdag 15 juli a.s. zalde ambassadeur van Zweden de heerK. G. Lagerfelt een bezoek brengen aanWorkum. Hij is in gezelschap van depersattaché en de commissaris der koningin in Friesland, de heer Rijpstra ende chef van het kabinet van de commissaris. Het gezelschap zal op het gemeentehuis worden ontvangen door deburgemeester mr. J. I. L. Pastoor, terwijl er om kwart voor elf een bezichtiging zal plaats vinden van de St.Gertrudis Kerk. Daarna wordt er nogeen rondrit gemaakt naar de vloot vande Elfstedentocht, die juist op deze dagin Workum is.

Geslaagd – 
Aan de Rijksuniversiteit teGroningen  voor het doctoraal examen Nederlands Recht  onzeoud- stadgenoot de heer W. R. Visser.