Federatiekaatsen Jeugd Workum

20 aug

Afgelopen zaterdag organiseerde KV de Pripper in samenwerking met de federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum en Regio Súd-West van de KNK,B een partij voor de jeugd. In eerste instantie leek de partij afgeblazen te moeten worden wegens te weinig opgave. Bij de jongens/meisjes categorie waren slechts 2 aanmeldingen. En ook in de overige categorieën was de opgave niet dermate groot. Maar via de contacten van Pieter Feenstra van de federatie, konden kaatsers nog benaderd worden om zich op te geven. Ook werd nog een categorie welpen toegevoegd, die aanvankelijk niet op het programma stond. Uiteindelijk stonden op de 5 verschillende lijsten nog de namen van 33 kaatser/-sters. En kon er gekaatst worden, en dêr giet it om. De bern moatte keatse!  Toch is er spannend gekaatst. De lijsten werden afgewerkt middels poulekaatsen en dat leverde bij het bepalen van de uitslag nog wel wat rekenwerk op, die bepaald werd door het aantal vóór-en tegeneersten. En zelfs dat was in enkele gevallen niet voldoende (schooljongens). Ook daarin voorzien de regels. Dan bepalen de punten, behaald in het laatste eerst, de uitslag. Is ook dat gelijk, dan wordt er geloot. Zover is het uiteindelijk niet gekomen.  Enkele parturen wisten al hun partijen te winnen. Lyset Westra kreeg slechts 1 eerst tegen en stak dus met “ kop en schouders” boven de rest uit. Ook bij de welpen jongens, kregen de winnaars maar 3 eersten tegen en  bij de pupillen jongens slechts 4 eersten tegen.  Om 13.15 uur kon Pieter Feenstra namens KV de Pripper de prijzen uitreiken aan de winnaars en werd hem namens KV de Pripper een attentie aangeboden voor zijn inspanningen om deze partij alsnog te doen slagen. Hetgeen werd bekrachtigd door de aanwezigen.

Foto’s van de prijswinnaars op de side Workum.nl

Tekst bij kopfoto: 1.  Collin Terpstra Witmarsum, Pier v.d. Schaaf Witmarsum, (21-3); 2. Dylano v. Coevorden Witmarsum, Egbert Spoor, Witmarsum (17-8).

  Uitslag:. (tussen haakjes vóór –en tegen eersten)

1.   Lyset Westra Bolsward (21-1); 2. Welmoed Steigenga Exmorra. (8-12)
1. Anne Huisman Witmarsum (16-11);  2. Edwin Arjen Yska Bolsward en Jesse v.d. Wal Witmarsum (ook 16-11).
1. Lieke Tuinier Makkum, Fianne Dijkstra Easterein (21-6); 2. Ymke v.d. Brug Witmarsum, Geertje v.d. Weide Hidaard. (17-7)
1. Lieke Tuinier Makkum, Fianne Dijkstra Easterein (21-6); 2. Ymke v.d. Brug Witmarsum, Geertje v.d. Weide Hidaard. (17-7)