Bruggenkamp bridge drive 22 juli 1981

20 jul

Als ode aan wijlen de heer Bruggenkamp wordt elk jaar een bridgedrive gehouden, die de naam van de oprichter draagt. De heer Bruggenkamp was indertijd de initiatiefnemer voor dit gebeuren geweest. Samen met Fré de boer zette hij de zaak op poten. En zijn initiatief is duidelijk ingeslagen. Ieder jaar loopt de Klameare vol als de bridgedrive wordt gehouden.

Aan de inschrijvingen heeft het niet gelegen. In een vrij korter tijd zaten we volgeboekt met tachtig paren. We moesten velen teleurstellen met de mededeling dat er geen plaats meer was”, aldus Fré de Boer. Als zij door hadden kunnen gaan met het accepteren van de inschrijvingen hadden hier wel driehonderd mensen gezeten. Het was begrijpelijk dat de organisatie eigenlijk een beetje trots waren op deze gang van zaken. De bridgedrive van Workum heeft zo zijn eigen plaats ingenomen in het bridge wereldje.

Zo rond het middernachtelijk uur kwam het einde aan de speeltijd en trok de commissie zich terug voor het tellen van de punten. Dit vergde een half uurtje en toen konden de uitslagen bekend worden gemaakt. De heer Postma uit Joure was deze eer toebedeeld. De groepen waren ingedeeld in plaatsnamen. Groep Allingawier, de hoofdgroep, werd het echtpaar Beetstra tweede met 95 pnt. en heren de Boer-Koning achtste met 58 pnt. Groep Balk (1-8) dames de Boer-Koning achtste 59 pnt. Groep Balk (9-16) de heren de Boer-Schippers zevende 74 pnt. Groep Dedgum (9-16) derde de heren Adema-de Jong 86 pnt. Zesde met 75 pnt. De dames Blom-de Jong. Groep Exmorra (1-8) derde de dames Lootsma-Veldman 88 pnt. Dames Leeuwen –Bax zevende met 72 pnt. Groep Exmorra (9-16) vierde de heer Donker-mevr. Zijlstra 86 pnt. Vijfde dames de Boer-Heerlien 84 pnt. Achtste mevr. Westra-de heer van der Wal 63 pnt. Het was een zeer geslaagde bridge drive.
Bron: workumer krant FRISO