Beroemd gedicht is primeur Uitfestival

10 sep

Op 10, 11 en12 september (vrijdag tot en met zondag) bruist het in Workum van allerlei culturele activiteiten. Op de valreep is er ook nog sprake van een primeur: The hill we climb/ De hichte beklimme wy. Het gedicht van Amanda Gorman zal worden voorgelezen door een tweetal jeudige Workumers, te weten Djura van Dijk en Marrit Boele.

The hill we climb werd in januari door Amanda Gorman voorgedragen tijdens de inhuldiging van de toen kersverse Amerikaanse president Joe Biden. Het gedicht is een moedgevend bericht voor bevolkingsgroepen in Amerika die het de afgelopen decennia erg moeilijk gehad hebben voor wat betreft hun levensomstandigheden. Friduwih Riemersma (dichteres) heeft het gedicht vertaald in het Fries met de bedoeling dat het binnenkort in boekvorm zal verschijnen en gebruikt kan worden voor onderwijsdoeleinden in Friesland. De provincie Friesland in de persoon van gedeputeerde Sietske Poepjes maakt zich hier sterk voor!

Onder leiding van Nienke Brinkhuis hebben Djura van Dijk en Marrit Boele zich dit gedicht eigen gemaakt en gaan ze het voor de eerste keer voordragen op zaterdag 11 september en op zondag 12 september om 15.30 uur en om 16.00 uur in het (voormalige) stadhuis van Workum.

Bron: workumer krant FRISO