Ut: In Kroadfol Singeliers Brijbekken

Jentsje Visser stiek in pear kear deis de Wimerts oer:
Nei of fan syn baes, pottefabryk fa. R.F. de Boer.
Guon lju mienden dat syn namme ‘Brandwekker’ wie
Omt dat op in gimmelearden buordsje op syn doar stie
En och, ’t is wier, alles went op in dûr

Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: