Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Geeuwke Friso naem de winkel fan Pieter Wildschut oer,
Mar bidarrre fia de polityk yn it Warkumer gemeentebistjûr.
Hoewol’t er rillegau bidarre op it wethâlderspluche
Fielde er him dêr net as in kat yn in frjemd pakhús.
Mei Nijefurd bidarre syn politike ambysje op in leech fjûr

Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: