Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Neist Bauke Molenaar syn doar tsjûge in boerd fan syn talinten.
As ferkeaper en hanneler yn ‘Veemedicamenten’
Sneins song er yn ’e tsjerke op de foarste rigen,
As in alk út in great psalmboek de bikende wizen.
Sa hat eltse stambeam syn útwrydske inten.

Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: