Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Dokter Albada Jelgersma hie in wente mei in kampke groun op ’ t Súd.
By sterk iis skreau hy op dat dan ûnderstrûpt stik lân riderijen út.
Dy wiene allinnich foar skoalbern ornearre
En waerden op koeke en poeijermolke traktearre.
Fansels fortelden dy bern mei prykjende hânnen hûndert út.

Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: