Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

In skearbaes hie meast in tsjetteltsje wetter oer it fjûr
Ek Jan Veldman, yn syn skearwinkel by de tsjokke toer
Hwa ’t op ’t skearen, knippen wachtsje moast
Helle damboerd en stiennen foar ’t ljocht
Soms waerd de forliezer stymsk en njûr

Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: