Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Siemen Jager wie moarns bitiid by de dyk
Dan wie d’earste ging mei de brijkarre nei’t fabryk
Dêr sloech er molke, brij en sûpe yn
Om dat út to suteljen yn waer en wyn
Eltse molktaper yn syn eigen wyk

Siemen Jager woonde aan het Sylspaed in een boerderij.
Op de foto de achterkant van deze boerderij.

Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: