Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Yn ’e Begine hie Douwe Huitema buorkerij
Mar simmers weid’ er op it Strân ek kij.
Melkerstiid fytste yn overall dochter Antsje der hinne
De kij de jister yn, dan koe op ’e tuolle it melken bigjinne.
Neitiid nei hûs mei in kantsje molke oan ’t stjûr foar de brij
.

Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: