Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Yn’e wrâld fan de keunsten en kultuer
Waerd as nayf skilder pastoar Janning in bikend figuer
Dêrnjonken reizge hy graech, dat is bikend
Nei Lourdes, dat’s foar in preester net frjemd
Tsjintwurdich jowt syn museum Warkum statuer

Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: