26 augustus


Vivo verdwijnt – De laatste jaren zijn we er zo langzamerhand wel aan gewend geraakt, dat zaken en winkels in onze plaats hun deuren sloten en dat de zaak werd opgeheven. Vaak was het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de reden dat de winkeldeur voor het publiek werd gesloten, soms kan men in de sanering komen met hetzelfde gevolg. Maar dat de Vivo- zaak van de heer K. Haitsma er ook toe zou overgaande kruidenierswinkel te sluiten, is iets wat voor velen onbegrijpelijk zal zijn. Immers deze zaak maakt de laatste jaren een periode van bloei door en alle loopt naar wens. Nadat negen jaar geleden de schoenwinkel van de heer G. Wouda naar de Merk verhuisde, nam de heer Haitsma het pand aan het Noard over en werd deze winkel grondig verbouwd en tot kruidenierswinkel ingericht. Het werd een zaak van gedeeltelijke zelfbedieningen voor de rest nog het echte bestellen aan de toonbank. Veder had de heer Haitsma veel uitbreng. Naar Leeuwarden. De zaak loopt goed en toch wordt deze nu binnenkort door de eigenaar verlaten. Jammer, want het betekent weer een achteruitgang van de Workumer middenstand, die de laatste jaren al veel winkels heeft zien sluiten. Maarde heer Haitsma doet dit zeker niet ondoordacht. Hij heeft namelijk in Leeuwarden een zaak aangeboden gekregen van veel grotere omvang en de verwachtingen in Leeuwarden zijn van dien aard, dat hij de verleiding niet kon weerstaan en besloten heeft zijn bedrijf in Workum te beëindigen en naar Leeuwarden te vertrekken. Wat gebeurt er met de lege winkel? Het is te hopen, dat de zaak aan het Noard niet lang zal leegstaan en dat hier spoedig weer een winkel in gevestigd zal worden. Want elk winkelpand, dat niet meer in gebruik is maakt de aanblik van Workum armer. Maar zo het nu lijkt zal de winkel spoedig weer betrokken worden, want er zijn reeds verschillende gegadigden voor deze winkel, die zich bij de heer Haitsma hebben gemeld.

Plank met opschrift – Vorige week werd bij herstelwerkzaamheden in de Wijnberg door het timmer- en aannemersbedrijf J. Dijkstra, een plankje gevonden met het volgende opschrift: 22 juni 1935. Hendrik Bernardus Voets, geboren 1849. Ik word hier mager van, wij krijgen daags voor 3 cent jenever, dat is voor zoonjongkerel als ik, waarlijk te slecht. Ik ben in 1936 87 jaar.


Ruilbeurs –
Maandag 4 oktober wordt er in de Klameare een ruilbeurs gehouden van lucifersmerken, munten, suikerzakjes, postzegels, bierglazen en verder alles wat maar het verzamelen waard is. Deze ruilbeurs zal zeker in een behoefte voorzien.

Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: