Ut in kroade fol singeliere Brijbekken

Ut in kroade fol singeliere Brijbekken

Toon Hendriksma wie in man fan kwizekwânsje

Helle foar SVW de kontribúsje op út wizânsje

Hy – grize duffel en hoed – wie meast op ’e fyts

Hie dan de jildtas oer ’t skouder, lyk in commies

Wie ’t kâld waer, foel syn noasdrip wolris op in kwitânsje

Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: