19 augustus

Ingezonden – Ik stond zondagmiddagte kijkennaar het drukke verkeer in Workum.Het viel mij op dat er heel wat situaties ontstonden bij het zebrapad op de Merk. Moeders met kinderen en wandelwagens hadden veer moeite met de drie treden op en af voor het Warenhuis. Ik dacht als het regent en glad is dan is dit hopeloos, ook voor oudere mensen zeer gevaarlijk. Bovendien als er uit de Begine auto’s komen en er staan wagens geparkeerd tot vlak aan de bloembakken is het niet te zien of er voetgangers oversteken.Bij van der Goot of de Jong leek meeen betere plaats. Het is maar eensuggestie van mij, maar ik raad het gemeentebestuur aan: ga deze situatieeens opnemen. Het lijkt mij noodzakelijk.
 
Geslaagd – voor het Patroonsdiploma in het schildersbedrijf de heer J. Bouwsma.

Onofficieel bezoek –  Donderdagvoormiddag brachten prins Claus en prinses Beatrix methun drie kinderen Willem Alexander,Johan Friso en Constantijn een onofficieel bezoek aan Workum.De Groene Draak kwam via het Noardvanaf richting Sneek, Workum binnen. In Workum werd een korte wandelinggemaakt en o.a. gewinkeld bij sigarenmagazijn Sikkema en in de bakkerswinkel van de heer J. Ruyter. Daarnawerd de tocht weer voortgezet met DeGroene Draak. Ze werden direct doorvele Wokumers herkend. De twee kleinsten mochten door Workum varen ineen kleine rubberboot. Het ging richting sluis. Bij de Kettingbrug was ereen kort oponthoud, want daar werddoor de heer W. Bakker namens de fa. Wed. W. Bakker een kruiwagen aangeboden wat een der kleinen de opmerking ontlokte:  ‘Die wil ik hebben’.Na een wandeling door de Begine,Merk, Noard en Schoolstraat van plm.een uur, vertrok De Groene Draak, naar Hindeloopen.De prins en prinses bezochten daarhet Hidde Eiland                                                                                              Museum er verderde kleine tentoonstelling van verschillende Hindelooper producten en schilderijen van Arend BIom in Irene. Ookwerd nog een bezoek gebracht aan depalingrokerij van Bootsma en Zonen.Door de heer J. G. Bootsma werd hetprinselijk paar rondgeleid en deze vertelde hoe de paling in zijn bedrijf werdgerookt.
West – Berlijnse kinderen – Donderdagavond zijn plm.1700 West-Berlijnse kinderen uit geheel Nederland naar hun huis teruggekeerd. Dit jaar was het voor de tiendemaal, dat de kinderen werden uitgezonden. Dank zij de vele pleegoudersis ook dit jaar de actie weer zeer goedgeslaagd. Donderdagavond om zes uurvertrokken de West- Berlijnertjes uitWorkum. In het R.K. jeugdhuis sprakmevrouw Kn0vers uit Sneek nog eenwoord van dank aan de pleegouders,die deze kinderen hier vijf weken tegast hebben gehad. Zij liet nog eensduidelijk blijken, waarom deze kinderen het zo nodig hadden, ondanks hetfeit dat het ogenschijnlijk wel eensanders leek.Na gewuifd door de pleegouders envele andere bekenden werd de reis naarWest-Berlijn weer ondernomen.
Bron: workumer krant FRISO

Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: