Oudjesdag in de jaren 50

Oudjesdag – Workums dag
Inderdaad zo mogen wij deze dag met het volste recht noemen, we kunnen de autotocht Maandag zien als een geschenk Dat de gehele burgerij van Workum haar oudste ingezetenen aanbiedt. Maar een geschenk in behoort feestgewaad te worden aangeboden. Het zal dan ook de sfeer en stemming van Oudjesdag verhogen als van huis tot huis de vlaggen wapperen maandag

Pinkstermaandag met de Elfstedentocht was onze toren zonder vlagvertoon,
Misschien dat op Oudjesdag de theebus vlaggen mag,
De schooljeugd collectanten invasie Zaterdag heeft het financiële gedeelte op schitterende indruk gemaakt.
De vroegere winterhulp bussen zijn nog nimmer zo geestdriftig gerammeld.

Deze collecte heeft menigeen Met een wanhopig gebaar voor de zoveelste maal doen Offeren.
De buitengewone ijver van het jeugdlegioen laat zich echter makkelijk verklaren als U weet, Dat het hier deels een wedstrijd betreft WAARAAN prijzen waren verbonden.
Met een van opwinding verhit gezicht, het strogele haar opgestoken, leverde Broer Burggraef z’n zinkzware in. Deze Lieftinck in de dop wist voor Oudjesdag f 22,28 ½ te verzamelen.
Hiermee is deze super collectant eerste prijswinnaar en is voor de volgende collecte Oudjesdag gerechtigd de Oranjetrui te dragen.

Voor hen die stellen Belang in de totale opbrengst der buscollecte geven wij hier een gespecificeerde opgave. Men heeft zo meteen een mooi overzicht over onze munteenheid.
Nederland mag dan een arm landje de nieuwe Lola zijn, ‘t is toch zeker het rijkste land der wereld wat muntverscheidenheid betreft.

1 Zilveren rijksdaalder
6 Zilveren guldens
16 papieren guldens
5 papieren rijksdaalders
219 Zinken kwartjes
14 Nikkelen kwartjes
36 Zilveren kwartjes
412 Zinken dubbeltjes
47 Zilveren dubbeltjes
24 Nikkelen dubbeltjes
158 oude bronzen centen
186 Zinken centen
33 nieuwe bronzen centen
7 oude bronzen botsen
2 nieuwe bronzen botsen Zinken 68 stuivers
36 Nikkelen stuivers
4 Bronzen stuivers
1 halve cent

Met het prachtige bedrag der lijstcollecte en de giro stortingen van Oud-Workumers nadert heel dicht de som van f 1000,- Met dit mooie sommetje we kunnen de karavaan maandag leiden, laven en verminderen, Dat het een lieve lust is.
Alle deelnemers krijgen zaterdag bericht wanneer ze naar de Markt moeten komen voor de bussen of dat ze van huis worden gehaald deur luxe wagens.
De chauffeurs ontvangen maandagmorgen hun nummer en opgave bij welke adressen ze moeten voor komen. Het publiek dat zeker grote belangstelling zal hebben, wordt verzocht zich op te stellen aan weerszijden van de Wijmerts. Dit met het oog op een vlotte aftocht en ook om de filmopname van de auto’s en het publiek goed mogelijk te doen slagen.
Precies twaalf uur wordt het startsein gegeven voor de mooie tocht.

‘s Avonds kwart voor negen kan men de intocht in Workum (Zuid) weer verwachten met Crescendo voorop gaat het dan naar de Markt, waar een gezellig slot deze dag zal besluiten.
Bron: FRISO

Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: