9 September

12 sep

Opening kantine – Vorige week woensdag werd de nieuwe kantine; die de afgelopen weken op het sportterrein te Workum werd gebouwd, officieus geopend. De organisatoren van deze avond hadden hiervoor uitgenodigd in de eerste plaats alle vrijwilligers, die hun tijd belangeloos hadden gegeven om van deze kantine een werkelijk prachtig geheel te maken. Verder waren aanwezig de burgemeester en zijn echtgenote, het hoofdbestuur van SVW, de supportersvereniging en natuurlijk de kantine- commissie, die in het vervolg voor de goede gang van zaken in dit nieuwe gebouw zal zorg dragen. Deze commissie bestaat uit de heren G. van der Bijl, J. Dooper en F. M. de Boer, deze laatste bekleedt voor de commissie de functie van penningmeester. Verschillende toespraken werden er gehouden en een ieder was vol lof over dit nieuwe gebouw, dat in de toekomst zeker haar bestaan op het sportterrein zal rechtvaardigen. De Supporters Vereniging bood een elektrisch koffiezetapparaat aan, meteen capaciteit van veertig koppen per keer. Dit mooie en dure cadeau werd door de commissie zeer op pr{s gesteld. Na deze openingsavond is de kantine dus in gebruik genomen en heeft zij afgelopen zaterdag bij de voetbalwedstrijd tussen Workum en Heeg haardiensten reeds bewezen.
Controle – Voorgaande weken werd door de politie op verschillende plaatsen in onze stad een controle gehouden op de maximum snelheid. Verschillende automobilisten en een flink aantal bromfietsers bleek zich niet aan deze snelheid te houden en werden hiervoor dan ook bekeurd. Het is daarbij gebleken, dat de Workumer burgerij wel ingenomen was meteen dergelijke actie door de politie op touw gezet. En als men ziet en hoort hoe bepaalde bromfietsers en ook auto’s door de stad scheuren kan men zich indenken dat vooral oudere mensen en ouders van kleine kinderen de schrik om het hart slaat, als dergelijke vehikels  door de stad razen. Het is de bedoeling van de politie om op gezette tijden zo’n actie te organiseren, kennelijk niet met het vooropgezette doel zoveel mogelijk bekeuringen uit te delen, maar om van onze plaats, waar al zoveel verkeersmoeilijkheden bestaan, een zo veilig mogelijke plaats te maken. Laat een ieder daar zoveel mogelijk aan mee werken, opdat we met een variant op een bekende slagzin kunnen zeggen: Workum is veilig, houen zo!
Show ’71 – Ondanks het feit dat de bestaande commissie moest afzien van het organiseren van een manifestatie in de Klameare, wordt er nu toch een show in dit gebouw gehouden. En alles wijst er op dat deze show ook dit jaar weer een succes zal worden.

Verschillende zakenmensen uit Workum en één uit Sneek zullen hun artikelen in de Klameare tentoonstellen. En zeer waarschijnlijk zal ook de gemeente Workum weer een stand voor haar rekening nemen. Keuringsdag, Show ’71, gondelvaart en kermis zullen er het hunne toe bijdragen om de feestweek in Workum te doen slagen.