19 augustus

23 sep


Ingezonden – Ik stond zondagmiddag te kijken naar het drukke verkeer in Workum. Het viel mij op dat er heel wat situaties ontstonden bij het zebrapad op de Merk. Moeders met kinderen en wandelwagens hadden veer moeite met de drie treden op en af voor het Warenhuis. Ik dacht als het regent en glad is dan is dit hopeloos, ook voor oudere mensen zeer gevaarlijk. Bovendien als er uit de Begine auto’s komen en er staan wagens geparkeerd tot vlak aan de bloembakken is het niet te zien of er voetgangers oversteken. Bij van der Goot of de Jong leek me een betere plaats. Het is maar een suggestie van mij, maar ik raad het gemeentebestuur aan: ga deze situatie eens opnemen. Het lijkt mij noodzakelijk.

Geslaagd – voor het Patroonsdiploma in het schildersbedrijf de heer J. Bouwsma

Onofficieel bezoek – Donderdagvoormiddag brachten prins Claus en prinses Beatrix met hun drie kinderen Willem Alexander, Johan Friso en Constantijn een onofficieel bezoek aan Workum. De Groene Draak kwam via het Noard vanaf richting Sneek, Workum binnen. In Workum werd een korte wandeling gemaakt en o.a. gewinkeld bij sigarenmagazijn Sikkema en in de bakkerswinkel van de heer J. Ruyter. Daarna werd de tocht weer voortgezet met De Groene Draak. Ze werden direct door vele Wokumers herkend. De twee kleinsten mochten door Workum varen in een kleine rubberboot. Het ging richting sluis. Bij de Kettingbrug was er een kort oponthoud, want daar werd door de heer W. Bakker namens de fa. Wed. W. Bakker een kruiwagen aangeboden wat een der kleinen de opmerking ontlokte: ‘Die wil ik hebben’. Na een wandeling door de Begine, Merk, Noard en Schoolstraat van plm. een uur, vertrok De Groene Draak, naar Hindeloopen. De prins en prinses bezochten daar het Hidde Eiland Museum er verder de kleine tentoonstelling van verschillende Hindelooper producten en schilderijen van Arend BIom in Irene. Ook werd nog een bezoek gebracht aan de palingrokerij van Bootsma en Zonen. Door de heer J. G. Bootsma werd het prinselijk paar rondgeleid en deze vertelde hoe de paling in zijn bedrijf werd gerookt.

West – Berlijnse kinderen – Donderdagavond zijn plm. 1700 West-Berlijnse kinderen uit geheel Nederland naar hun huis teruggekeerd. Dit jaar was het voor de tiende maal, dat de kinderen werden uitgezonden. Dank zij de vele pleegouders is ook dit jaar de actie weer zeer goed geslaagd. Donderdagavond om zes uur vertrokken de West- Berlijnertjes uit Workum. In het R.K. jeugdhuis sprak mevrouw Kn0vers uit Sneek nog een woord van dank aan de pleegouders, die deze kinderen hier vijf weken te gast hebben gehad. Zij liet nog eens duidelijk blijken, waarom deze kinderen het zo nodig hadden, ondanks het feit dat het ogenschijnlijk wel eens anders leek. Na gewuifd door de pleegouders en vele andere bekenden werd de reis naar West-Berlijn weer ondernomen.
Bron: workumer krant FRISO