Beurtveer en Strontrace 1981

18 okt

Bij de strontrace kwam N.Hoek, met het schip ‘Ludgerdina Smeltekop’, als winnaar uit de bus.
en bij de beurtveer was de eerste prijs weggelegd voor ‘Vertrouwen’ van schipper Kaat Mossel. Deze schipper kreeg als prijs voor het minst gebruik maken van de motor de ‘Visserprijs. Deze prijs bestaat uit een fraaie windmeter. Deze werd beschikbaar gesteld door installatie bureau H.Visser. De gehele prijsuitreiking was een vrolijke gebeurtenis. Het uitdelen van de juryrapporten betekende het einde van de prijsuitreiking. Niemand ging nog naar huis, want er was volop stemming. Wat men wel kon horen dat het een tocht is geweest om nooit te vergeten, maar ook nooit weer terug te verlangen. Het was uitzonderlijk zwaar geweest. Veel schepen hadden averij opgelopen. Vooral zeilen en zwaarden hadden het moeten ontgelden. De schippers en hun bemanningen waren fan in Amsterdam en Warmond kapot geweest. Zij konden geen poot meer verzetten en hadden overal pijn in het lichaam. Het was echt zwaar en als het volgend jaar weer dezelfde weersomstandigheden zich aandienen, zal er geen boot uitvaren. Of dat waar zal zijn valt sterk te betwijfelen. Bij de start afgelopen maandag, werden in het begin ook dergelijke geluiden waargenomen. Maar hoe langer men in Séburch bleef plakken, hoe meer de stemming steeg. En al goot het water uit de hemel en gierde de wind door het tuigage, wie in Séburch aanwezig was meende de zon te zien en een heerlijk zeilwindje te horen. En toen om vijf uur het sein wed gegeven voor vertrek stormden de deelnemers de trap af om zo snel mogelijk uit te varen. Daarbij letten zij niet meer op wind en regen. Wel was het zo dat niet alle schippers direct na het startsein zee kozen. Verschillenden bleven wachten op iets beter weer. Toen in de loop van de avond bleek dat het weer niet zou verbeteren, gingen de achterblijvers op een paar na toch onder zeil en waagden de tocht. Zij die als eersten maandamiddag om vijf uur van start gingen, voeren een inktzwarte nacht tegemoet. Zo rond tien uur ’s avonds waaide de lucht even schoon en kregen de schippers gelegenheid om hun positie vast te stellen.. het duurde echter maar kort, de lucht betrok weer en op een woeste zee met een pikdonkere lucht boven de schepen werd de tocht voortgezet. Het evenement is geslaagd.
De uitslag strontrace: 1. N.Hoek met Lugerdina Smeltekop, 2. P.Valstar met Drie Gebroeders, 3 P.Glas met Vertrouwen, 4. P.Kamstra met Iseren Hynder, 5. A.Boogaard met Twee Gezusters, 6. H.Holthuis met Bruine Beer, 7. A.Hamstra met Vrouwe Afie, 8. E.Takes met Nooitgedacht, 9. F.Schimmet met Ebenhaezer, 10 H.Wever met Jonge Jelle, 11. B.Oldenburg met Kleine Isar en 12. K.Harschel met Gudsekop
Bij de beurtveer was de uitslag: . Kaat Mos, 2. Zwarte Valk, 3. Vriendentrouw, 4. Nooit Volmaakt, 5. Dankbaarheid, 6. Tijd zal ’t leren, 7. Daedalus, 8. Onderneming en 9. Hoop op Zegen.