Demonstratie Ambacht Smeden

4 sep

De Begine Smidte Workum is een van de vele voormalige smederijen in Workum. Het fabrieksmatig maken van metalen voorwerpen heeft het smidsvak verdrongen en veel smederijen zijn inmiddels opgeheven, waarbij oude vakkennis verloren is gegaan.
Gelukkig zijn er nog steeds mensen die het oude smidsvak een warm hart toedragen. Zij hebben sinds juni 2011 een nieuwe start gemaakt en zijn begonnen de “Begine Smidte” weer in oude luister te herstellen met daarbij een meer op het publiek gerichte werkwijze.
Een groep vrijwilligers beoefent nu dit oude vak en wordt in de nieuwe vorm bijgestaan en geschoold door een echte Meester-smid. Er worden allerlei gebruiksvoorwerpen gemaakt zoals pethaakjes, poken, kaarsenstandaards, tot pikhaken, deur-gehengen en blakers.
De Begine Smidte is iedere 1ste zaterdag van de maand vrij te bezichtigen. Daar kunt u informatie krijgen over het smidsvak en zelfgesmede artikelen kopen. Naar alle waarschijnlijkheid worden binnen kort de openingstijden verder verruimd zodat meer bezoekers het oude smidsvak kunnen zien en ervaren.

Locatie: Begine 17-19, 8711 BG Workum
Voor meer info: www.smederij-workum.nl