Plaatselijk Belang Workum

Plaatselijk Belang Workum is er voor alle inwoners van Workum en heeft hierbij tevens sterke betrokkenheid bij de ondernemers, winkeliers en recreanten van de stad. Al hebben ondernemers en winkeliers inmiddels hun eigen belangenvereniging, toch beschouwt Plaatselijk Belang het als een taak om in goede samenwerking en door regelmatig overelg ook in te zetten op een goed ondernemersklimaat en winkelbestand. Dit komt de inwoners ten goede en draagt bij aan het aangename leefklimaat van onze mooie stad.

Daarbij zijn ook de algemene, sociale en culturele voorzieningen belangrijke pijlers voor een goed leefklimaat. Scholen, sportaccommodaties, speelvoorzieningen enz. zijn onmisbaar in een samenleving die snel verandert. Plaatselijk Belang Workum zet zich dan ook in voor behoud, uitbreiding of verdere ontwikkeling van deze voorzieningen. In het ruim 115 jarig bestaan van de vereniging zijn er mooie resultaten bereikt.

Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: